Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 408/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 dotycząca opinii w sprawie przejęcia przez Powiat Ostrołęcki odcinka drogowego relacji Goworki ? Nowa Wieś Wschodnia, stanowiącego w części drogę gminną, a w pozostałej części drogę wewnętrzną, usytuowanego na działkach geodezyjnych nr :198 obręb 0006 Goworki, 691 obręb 0010 Ławy, 454 obręb 0011 Nowa Wieś Wschodnia w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych. Aneta Banach 2021-08-31 14:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 407/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Aneta Banach 2021-08-31 14:40:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 406/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021. Aneta Banach 2021-08-31 14:39:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 405/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku. Aneta Banach 2021-08-31 14:38:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 404/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku. Aneta Banach 2021-08-31 14:38:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 403/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 sierpnia 2021 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Przasnyskiego. Aneta Banach 2021-08-31 14:37:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 402/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 sierpnia 2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. Aneta Banach 2021-08-31 14:36:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 401/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 sierpnia 2021 w sprawie powołania komisji do udziału w przekazaniu ?Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych ? Kompleks Chorzele ? Etap I? od Operatora tj. PHU URBANOWSKI Zenon Urbanowski, ul. Mazowiecka 16, 06-200 Maków Mazowiecki do Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. Reymonta w Chorzelach, ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele. Aneta Banach 2021-08-31 14:34:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 400/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń ?Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych ? Kompleks Chorzele?. Aneta Banach 2021-08-31 14:32:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 399/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Aneta Banach 2021-08-31 14:31:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 398/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu Aneta Banach 2021-08-31 14:30:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2021r. Piotr Czajkowski 2021-08-31 13:46:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2021r. Piotr Czajkowski 2021-08-31 13:45:33 usunięcie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za II kwartał 2021 r. Piotr Czajkowski 2021-08-31 13:45:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego RGN.683.3.3.2.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku dotyczące zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Przasnysz, gm. Przasnysz oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/2 o pow. 0,0582 ha Piotr Czajkowski 2021-08-31 08:34:52 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-83 na budowę naziemnej zbiornikowej instalacji gazu płynnego V-4850 l oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Mosaki-Iłówko, gm. Krasne. Piotr Czajkowski 2021-08-30 12:05:31 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-73 na budowę oświetlenia przejść na pieszych i doświetlenia ronda na skrzyżowaniu ulic: Świerczewo, Makowskiej, Ostrołęckiej i Mostowej w Przasnyszu. Piotr Czajkowski 2021-08-30 11:12:33 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo Katarzyna Grabowska 2021-08-30 10:43:35 edycja dokumentu
Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Kształcenie zawodowe na sześć! Anna Szczepańska 2021-08-27 13:18:56 edycja dokumentu
Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Kształcenie zawodowe na sześć! Anna Szczepańska 2021-08-27 13:18:26 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu, oznaczonych jako działki: nr 584/114 i nr 584/115 Katarzyna Wiśnioch 2021-08-27 13:17:21 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-82 budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Katarzyna Wiśnioch 2021-08-27 11:43:29 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo Katarzyna Grabowska 2021-08-26 13:44:05 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczenia przeznaczonego na strzelnicę wirtualną realizowanego w ramach programu Strzelnica w Powiecie Anna Szczepańska 2021-08-26 12:36:02 edycja dokumentu
Wykaz telefonów Katarzyna Wiśnioch 2021-08-26 11:04:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Katarzyna Wiśnioch 2021-08-26 11:01:53 edycja dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-71 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Filipy, gm. Krasne. Katarzyna Wiśnioch 2021-08-25 14:23:10 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zmiany danych w instalacji GT13544 PRZASNYSZ POŁUDNIE wytwarzającej pola elektromagnetyczne ( Katarzyna Wiśnioch 2021-08-24 15:07:19 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-81 na budowę podziemnego odcinka instalacji z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Chorzelach Katarzyna Wiśnioch 2021-08-24 15:05:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, oznaczonych jako działki nr: od 203/169 do 203/174, od 203/182 do 203/186 oraz nr 203/194 Piotr Czajkowski 2021-08-24 09:25:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele inwestycyjne nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w mieście Chorzele, oznaczonych jako działki nr: 198/4, 198/6, 256 oraz część działki nr 280/2 Piotr Czajkowski 2021-08-24 09:25:09 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-80 na budowę zewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu. Piotr Czajkowski 2021-08-24 07:16:35 dodanie dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacja bazowa PRS4440 Milewo Rączki, gm. Krasne Piotr Czajkowski 2021-08-24 07:14:52 dodanie dokumentu
Informację o zgłoszeniu z projektem Z-80 na budowę zewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu. Katarzyna Wiśnioch 2021-08-23 15:25:00 edycja dokumentu
Informację o zgłoszeniu z projektem Z-80 na budowę zewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu. Katarzyna Wiśnioch 2021-08-23 15:24:56 dodanie dokumentu
Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Kształcenie zawodowe na sześć! Paulina Zembrzuska 2021-08-23 11:00:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w m. Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec Piotr Czajkowski 2021-08-23 10:18:18 dodanie dokumentu
RB-27S Piotr Czajkowski 2021-08-23 08:50:41 edycja dokumentu
RB-27S Piotr Czajkowski 2021-08-23 08:50:33 usunięcie załacznika
Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2021r. Piotr Czajkowski 2021-08-23 08:48:40 dodanie dokumentu