Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
5. Przyjmowanie zgłoszeń z projektem Piotr Czajkowski 2021-08-18 08:36:06 dodanie dokumentu
4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno ? budowlanych Piotr Czajkowski 2021-08-18 08:34:53 dodanie dokumentu
3. Przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Piotr Czajkowski 2021-08-18 08:34:01 edycja dokumentu
3. Przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Piotr Czajkowski 2021-08-18 08:33:19 dodanie dokumentu
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę Piotr Czajkowski 2021-08-18 08:32:23 dodanie dokumentu
1. Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego lub pozwolenia na rozbiórkę. Piotr Czajkowski 2021-08-18 08:30:14 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki w km od 31+164 do km 32+154 wraz z przebudową mostu w m. Obrąb Katarzyna Grabowska 2021-08-17 15:08:49 edycja dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-67 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu, ul. Baranowska. Piotr Czajkowski 2021-08-17 14:43:18 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki w km od 31+164 do km 32+154 wraz z przebudową mostu w m. Obrąb Katarzyna Grabowska 2021-08-17 07:53:48 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA) Piotr Czajkowski 2021-08-16 14:57:12 edycja dokumentu
Zgłoszenie zmiany danych eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. PRS4435_A Piotr Czajkowski 2021-08-16 14:56:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 10.08.2021 r. Piotr Czajkowski 2021-08-16 13:03:00 dodanie dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT11631 Chorzele Piotr Czajkowski 2021-08-16 12:57:42 dodanie dokumentu
Informacja o wydanej decyzji Starosty Przasnyskiego z dnia 2021-08-16. znak: WROŚ.6522.3.9.2021 Piotr Czajkowski 2021-08-16 11:47:45 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki w km od 31+164 do km 32+154 wraz z przebudową mostu w m. Obrąb Katarzyna Grabowska 2021-08-13 10:29:06 edycja dokumentu
Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Kształcenie zawodowe na sześć! Paulina Zembrzuska 2021-08-12 09:06:36 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-74 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przasnyszu ul. Kolejowa. Piotr Czajkowski 2021-08-11 15:12:36 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-64 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu, ul. Baranowska. Piotr Czajkowski 2021-08-11 15:12:10 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-63 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu, ul. Iwaszkiewicza. Piotr Czajkowski 2021-08-11 15:11:27 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-65 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Krasne. Piotr Czajkowski 2021-08-11 15:10:55 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-61 na budowę na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Baranowskie i Żeromskiego. Piotr Czajkowski 2021-08-11 15:10:22 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-60 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu. Piotr Czajkowski 2021-08-11 15:09:31 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo Katarzyna Grabowska 2021-08-10 22:35:15 edycja dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-62 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny w m. Krzynowłoga Wielka. Piotr Czajkowski 2021-08-10 14:15:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo Piotr Czajkowski 2021-08-10 10:59:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 396/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały o powołaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Powiatu Przasnyskiego. Aneta Banach 2021-08-10 09:31:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 395/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu Aneta Banach 2021-08-10 09:30:10 dodanie dokumentu
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczenia przeznaczonego na strzelnicę wirtualną realizowanego w ramach programu Strzelnica w Powiecie Paulina Zembrzuska 2021-08-10 09:18:56 dodanie dokumentu
Remont pomieszczenia przeznaczonego na strzelnicę wirtualną realizowany w ramach programu "Strzelnica w Powiecie" Paulina Zembrzuska 2021-08-10 09:14:50 edycja dokumentu
Remont budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach Paulina Zembrzuska 2021-08-06 14:17:26 edycja dokumentu
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Piotr Czajkowski 2021-08-06 12:17:54 dodanie dokumentu
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Piotr Czajkowski 2021-08-06 12:17:38 usunięcie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-72 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Przasnyszu, ul. Kolejowa i Targowa. Piotr Czajkowski 2021-08-05 14:33:35 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-71 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Flipy, gm. Krasne Piotr Czajkowski 2021-08-05 14:32:58 dodanie dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Paulina Zembrzuska 2021-08-05 14:15:38 edycja dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-58 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul. Baranowskiej. Piotr Czajkowski 2021-08-04 14:07:30 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-59 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul. Kolejowej. Piotr Czajkowski 2021-08-04 14:07:03 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz, oznaczonych jako działki nr 203/31 oraz nr od 203/40 do 203/48 Piotr Czajkowski 2021-08-04 14:05:45 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-70 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Przasnyszu, ul. Kolejowa. Piotr Czajkowski 2021-08-03 14:42:53 dodanie dokumentu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-56 na budowę na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Żabiej w Chorzelach. Piotr Czajkowski 2021-08-03 14:42:19 dodanie dokumentu