Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 367/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Brockiemu ? dyrektorowi Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu do samodzielnego składania w imieniu i na rzecz Powiatu oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na potrzeby realizacji projektu pn. Praktyki zawodowe szansa dla uczniów z Przasnysza w ramach programu Erasmus+. Aneta Banach 2021-05-12 12:06:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 366/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2021 roku ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, które przeznaczone zostały do wydzierżawienia na cele inwestycyjne na drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Banach 2021-05-12 12:04:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 365/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Aneta Banach 2021-05-12 12:03:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 364/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 169/20 Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Aneta Banach 2021-05-12 12:02:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 364/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2021 roku zmieniająca Uchwały Nr 169/20 Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Aneta Banach 2021-05-12 11:55:06 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 364/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2021 roku zmieniająca Uchwały Nr 169/20 Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Aneta Banach 2021-05-12 11:44:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 363/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok Aneta Banach 2021-05-12 11:42:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 362/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Przasnyskiego sprawozdania finansowego za 2020 rok Aneta Banach 2021-05-12 11:40:09 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę wewnętrznej i naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sierakowie, gmina Przasnysz. Piotr Czajkowski 2021-05-11 14:38:39 dodanie dokumentu
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców za 2020 r. Piotr Czajkowski 2021-05-11 13:54:04 dodanie dokumentu
Statystyka skarg złożonych na Ośrodkach Szkolenia Kierowców w 2020 Piotr Czajkowski 2021-05-11 13:53:32 dodanie dokumentu
Ośrodki szkolenia kierowców- Powiat Przasnyski Piotr Czajkowski 2021-05-11 13:52:52 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH prowadzonych w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego (zakup sprzętu, licencji i szkoleń) Katarzyna Wiśnioch 2021-05-11 13:39:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu, oznaczonych jako działki: nr 584/114 i nr 584/115 Piotr Czajkowski 2021-05-11 12:27:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo Piotr Czajkowski 2021-05-11 12:27:23 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu Anna Szczepańska 2021-05-11 11:38:37 edycja dokumentu
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu Anna Szczepańska 2021-05-11 10:22:02 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-33 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Chorzelach. Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:17:03 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-30 na budowę podziemnej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul.Młot-Przepałkowskiego. Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:16:15 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-29 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej numer 132/1 w obrębie ewidencyjnym Bogate, gm. Przasnysz. Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:10:03 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-29 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej numer 132/1 w obrębie ewidencyjnym Bogate, gm. Przasnysz. Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:10:00 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-22 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach o nr ewidencyjnych 2752 i 2753 w Przasnyszu przy ul. Piaski Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:09:17 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-24 na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=4850 l na działce o nr ewidencyjnym 72 w obrębie ew. Brzozowo Wielkie, gmina Krasne. Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:08:06 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-25 na budowę podziemnej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:06:40 edycja dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-25 na budowę podziemnej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:06:36 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-26 na budowę podziemnej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul. Piaski Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:06:05 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-27 na budowę podziemnej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul. Piłsudskiego Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:05:35 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-28 na budowę podziemnej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Przasnyszu przy ul.Baranowskiej. Katarzyna Wiśnioch 2021-05-10 16:04:57 dodanie dokumentu
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Annowo, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Jedlinka, Nowa Wieś k/Duczymina w gminie Chorzele Anna Szczepańska 2021-05-07 11:24:21 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, a także budowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW614 do parametrów drogi klasy G o przybliżonej długości 17,533 km, od km 0+000,00 do km 17+533,00 Katarzyna Grabowska 2021-05-06 14:56:58 edycja dokumentu
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH prowadzonych w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego (zakup sprzętu, licencji i szkoleń) Katarzyna Wiśnioch 2021-05-06 14:53:03 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu Anna Szczepańska 2021-05-06 10:18:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego Piotr Czajkowski 2021-05-06 08:03:03 edycja dokumentu
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2020r . Karina Tomala 2021-05-06 07:52:00 edycja dokumentu
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2020r . Karina Tomala 2021-05-06 07:51:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego Piotr Czajkowski 2021-05-05 14:13:26 dodanie dokumentu
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Annowo, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Jedlinka, Nowa Wieś k/Duczymina w gminie Chorzele Anna Szczepańska 2021-05-05 12:55:37 edycja dokumentu
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Annowo, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Jedlinka, Nowa Wieś k/Duczymina w gminie Chorzele Anna Szczepańska 2021-05-05 12:55:17 usunięcie załacznika
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Annowo, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Jedlinka, Nowa Wieś k/Duczymina w gminie Chorzele Anna Szczepańska 2021-05-05 12:53:58 edycja dokumentu
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Annowo, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Jedlinka, Nowa Wieś k/Duczymina w gminie Chorzele Anna Szczepańska 2021-05-05 12:52:04 edycja dokumentu