Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Piotr Czajkowski 2022-01-21 14:36:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Piotr Czajkowski 2022-01-21 14:35:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej" Piotr Czajkowski 2022-01-21 14:34:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej" Piotr Czajkowski 2022-01-21 14:33:52 dodanie dokumentu
Informacja o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-117 na budowę instalacji gazowej zbiornikowej, podziemnej i wewnętrznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Przasnyszu. Piotr Czajkowski 2022-01-21 14:25:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego Piotr Czajkowski 2022-01-21 14:25:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr 464/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Aneta Banach 2022-01-21 13:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 463/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Aneta Banach 2022-01-21 13:47:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 463/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie Aneta Banach 2022-01-21 13:45:49 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 463/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie Aneta Banach 2022-01-21 13:45:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 462/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Aneta Banach 2022-01-21 13:44:58 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 462/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Aneta Banach 2022-01-21 13:44:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 462/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Aneta Banach 2022-01-21 13:43:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 461/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Aneta Banach 2022-01-21 13:42:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 460/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2022 rok Aneta Banach 2022-01-21 13:41:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 459/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ramowego planu pracy Zarządu Powiatu Przasnyskiego na 2022 Aneta Banach 2022-01-21 13:40:31 dodanie dokumentu
Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynku położonym w Przasnyszu przy ul. Św. Stanisława Kostki 5 Anna Szczepańska 2022-01-20 09:32:10 edycja dokumentu
Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynku położonym w Przasnyszu przy ul. Św. Stanisława Kostki 5 Anna Szczepańska 2022-01-20 09:31:31 edycja dokumentu
Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynku położonym w Przasnyszu przy ul. Św. Stanisława Kostki 5 Anna Szczepańska 2022-01-20 09:30:51 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-2 na budowę instalacji wodociągowej w miejscowości Przasnysz. Piotr Czajkowski 2022-01-18 14:42:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 17.01.2022r Piotr Czajkowski 2022-01-18 14:40:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego instalacji" Katarzyna Grabowska 2022-01-17 13:35:18 edycja dokumentu
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego instalacji" Katarzyna Grabowska 2022-01-17 13:33:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego instalacji" Katarzyna Grabowska 2022-01-17 13:33:36 edycja dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. PRS4422 B zlokalizowanej w miejscowości Osówiec Kmiecy, dz. nr 49/6, gm. Przasnysz, pow.przasnyski Piotr Czajkowski 2022-01-17 07:42:30 dodanie dokumentu
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - zgłoszenia 2022 rok (zakładka menu) Piotr Czajkowski 2022-01-17 07:41:34 dodanie pozycji menu
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego instalacji" Katarzyna Grabowska 2022-01-14 14:53:41 edycja dokumentu
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego instalacji" Katarzyna Grabowska 2022-01-14 14:31:51 edycja dokumentu
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego instalacji" Katarzyna Grabowska 2022-01-14 14:31:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 458/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu. Aneta Banach 2022-01-14 13:31:25 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Anna Szczepańska 2022-01-14 13:11:28 dodanie dokumentu
?Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo? Katarzyna Grabowska 2022-01-13 15:17:57 edycja dokumentu
Zaproszenie do udziału w zapytaniu cenowym dla zamówienia pn. ?Usługa projektowa rozbudowy drogi powiatowej DP3227W Przasnysz - Baranowo? Katarzyna Grabowska 2022-01-13 15:17:30 edycja dokumentu
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Katarzyna Grabowska 2022-01-13 15:15:25 edycja dokumentu
Informacja o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-115 na budowę instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Przasnyszu. Piotr Czajkowski 2022-01-13 07:49:42 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniu z projektem Z-1 na budowę instalacji zbiornikowej gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzynowłoga Mała. Piotr Czajkowski 2022-01-12 14:52:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego Piotr Czajkowski 2022-01-12 14:50:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 457/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. Aneta Banach 2022-01-12 14:17:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 456/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planów finansowych i przekazania podległym jednostkom budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2022. Aneta Banach 2022-01-12 14:16:21 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Przasnyskiego Paulina Zembrzuska 2022-01-10 13:01:54 edycja dokumentu