Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

STAROSTWO POWIATOWE

|--- Dane teleadresowe

|--- Kierownictwo Starostwa

|--- Organizacja Starostwa (wydziały samodzielne stanowiska)

|--- Dni i godziny urzędowania

|--- Wykaz telefonów

ORGANIZACJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO

|--- Podstawy prawne

|--- Zadania powiatu

|--- Organy powiatu

      |--- Zarząd Powiatu Przasnyskiego

      |--- Rada Powiatu Przasnyskiego

|--- Raport o stanie powiatu

      |--- Raport o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2021 r.

      |--- Raport o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2020 r.

      |--- Raport o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2019 r.

      |--- Raport o stanie powiatu za rok 2018

|--- Statut Powiatu Przasnyskiego

|--- Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego

ZARZĄD POWIATU

|--- Uchwały

      |--- Styczeń 2020 r.

      |--- Grudzień 2019

      |--- październik 2019

      |--- Listopad 2019

      |--- wrzesień 2019

      |--- kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień 2020

            |--- sierpień 2019 r.

            |--- lipiec 2019 r.

            |--- czerwiec 2019 r.

            |--- maj 2019 r.

            |--- kwiecień 2019 r.

      |--- ROK 2022

            |--- CZERWIEC 2022

            |--- MAJ 2022

            |--- KWIECIEŃ 2022

            |--- Marzec 2022

            |--- LUTY 2022

            |--- STYCZEŃ 2022

      |--- ROK 2021

            |--- Grudzień 2021

            |--- Listopad 2021

            |--- Październik 2021

            |--- Wrzesień 2021

            |--- Sierpień 2021

            |--- Lipiec 2021

            |--- Czerwiec 2021

            |--- Maj 2021

            |--- kwiecień 2021

            |--- marzec 2021

            |--- Luty 2021

            |--- Styczeń 2021

      |--- grudzień 2020

      |--- listopad 2020

      |--- październik 2020

      |--- wrzesień 2020

      |--- sierpień 2020

      |--- Lipiec 2020

      |--- czerwiec 2020

      |--- Maj 2020

      |--- Kwiecień 2020

      |--- marzec 2020

      |--- Luty 2020

SYSTEM RADA

|--- Informacje ogólne

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Kalendarz posiedzeń wraz z porządkiem posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Projekty uchwał

|--- Interpelacje

|--- Głosowanie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

|--- Informacje ogólne

      |--- Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - 2019 rok

|--- Podstawy prawne

|--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia - 2020 rok

      |--- Zarządzenia 2019 rok

|--- Internetowa rejestracja wizyty

|--- Edukacja prawna

|--- Ogłoszenia o konkursach

      |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ?Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2022 r.?

PORADNIK INTERESANTA (jak to załatwić?)

|--- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

|--- Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

|--- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

|--- Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego

|--- Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji

      |--- TABELA KAR WYMIERZANYCH ZA BRAK REJESTRACJI POJAZDU

      |--- WNIOSKI REJESTRACJA

            |--- ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU (RRP-25)

            |--- UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM LUB KARCIE POJAZDU (RRP-27)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ (RRP-26)

            |--- CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (RRP-24)

            |--- CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (RRP-24)

            |--- UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L (RRP-23)

            |--- NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ (RRP-22)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU (RRP-21)

            |--- WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO TRWAŁEJ, ZUPEŁNEJ UTRATY (RRP-20)

            |--- WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ (RRP-19)

            |--- WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO SPRZEDAŻY ZA GRANICĘ (RRP-18)

            |--- WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW (RRP-17)

            |--- WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU KRADZIEŻY (RRP-16)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZNISZCZENIA (RRP-15)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU KRADZIEŻY (RRP-14)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA (RRP-13)

            |--- ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU (RRP-12)

            |--- WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO (RRP-11)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY (RRP-10)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA (RRP-9)

            |--- ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO (RRP-8)

            |--- ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY) (RRP-7)

            |--- REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI (RRP-6)

            |--- REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) (RRP-5)

            |--- REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO z UNII EUROPEJSKIEJ (RRP-4)

            |--- REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (RRP-3)

            |--- REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ (RRP-2)

            |--- REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI (RRP-1)

      |--- WK KARTY USŁUG

            |--- WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

            |--- ZATWIERDZANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

            |--- UZYSKANIE PRZEDŁUŻENIA LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

            |--- UZYSKANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

            |--- UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

            |--- UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

            |--- UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW

            |--- UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB

            |--- UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

            |--- ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB I RZECZY

            |--- UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY

            |--- ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY LUB WTÓRNIKA WYPISU Z TYCH DOKUMENTÓW

            |--- UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

            |--- UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

            |--- Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym

            |--- Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

      |--- PRAWA JAZDY

            |--- WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO (RPJ-10)

            |--- WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY (RPJ-9)

            |--- UZYSKANIE PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH (RPJ-8)

            |--- UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATY (RPJ-7)

            |--- WYMIANA LUB UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY PO ZATRZYMANIU ZA BRAK WAŻNOŚCI DOKUMENTU (RPJ-6)

            |--- ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY (RPJ-5)

            |--- UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE (RPJ-2)

            |--- UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYDANE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI (RPJ-3)

            |--- UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY (RPJ-2)

            |--- UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (RPJ-1)

|--- Internetowa rezerwacja wizyt - rejestracja pojazdów

ROZSTRZYGNIĘCIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OGŁOSZONYCH DO DNIA 23.04.2019

|--- Informacje z otwarcia ofert

|--- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

|--- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Zamówienie publiczne

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE

|--- Nabór na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. ochrony gruntów rolnych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

      |--- Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. zarządzania ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych w Wydziale Aktywizacji Transportu i Komunnikacji.

      |--- Informacja o wynikach naboru młodszy referent ds kultury i sportu

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy - młodszy referent ds. kultury i sportu.

      |--- Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze od 24.04.2019 r.

      |--- Wyniki naborów na wolne stanowiska urzędnicze od 24.04.2019 r.

|--- Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych powiatu

      |--- Ogłoszenia o naborze w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2022

      |--- Ogłoszenia o naborze w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2021

      |--- Ogłoszenia o naborze w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2020

      |--- Ogłoszenia o naborze w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2019

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

|--- Wezwanie do odbioru rzeczy

      |--- Wezwanie do odbioru rzeczy - 2022 rok

      |--- Wezwanie do odbioru rzeczy - 2021 rok

      |--- Wykaz rzeczy - stan aktualny

      |--- Informacje

      |--- Wezwanie do odbioru rzeczy - 2020 rok

            |--- Wezwanie do odbioru rzeczy z dnia 26.11.2020r. - dotyczy telefonu komórkowego

            |--- Wezwanie do odbioru rzeczy z dnia 23.01.2020r. - dotyczy telefonu komórkowego.

            |--- Wezwanie do odbioru rzeczy z dnia 15.01.2020 r. - dotyczy telefonu komórkowego.

      |--- Wezwanie do odbioru rzeczy - 2019 rok

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I POZWOLENIA NA BUDOWĘ

|--- Zgłoszenia robót budowlanych od 24 kwietnia 2019 roku

      |--- Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Przasnysz przy ul. Starzyńskiego, Różana, Spółdzielcza i al. Wojska Polskiego.

      |--- Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Przasnysz przy ul. 9 Maja, ul. Asnyka.

      |--- Sieć gazowa Przasnysz- ul. Przemysłowa, Dworska, Rycerska, Zamkowa.

      |--- Sieć gazowa Przasnysz - ul. Handlowa, ul.Polna.

      |--- Obwieszczeń o zgłoszeniu budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w gminie Czernice Borowe

      |--- Obwieszczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do sieci gazowej Przasnysz ul. Lotnikow i ul. Tuwima.

      |--- Obwieszczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do sieci gazowej Przasnysz ul. Iwaszkiewicza.

      |--- Obwieszczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do sieci gazowej średniego cisnienia ul. Starzynskiego i ul. Broniewskiego.

      |--- Sieć gazowa Przasnysz ul. Wiejska, Okopowa, Sienna, Poziomkowa.

      |--- Sieć gazowa Przasnysz ul. Wiejska.

      |--- Budowa kablowej linii elektroenerg. oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna.

      |--- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gołymińska.

      |--- Kablowa linia elektr. oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna.

      |--- Sieć gazowa Chorzele ul. Grunwaldzka.

      |--- Sieć gazowa Przasnysz- ul. Lotników i ul. Tuwima

      |--- Sieć gazowa Przasnysz - ul. Iwaszkiewicza

      |--- Sieć gazowa Przasnysz - ul. Starzynskiego i ul. Broniewskiego

      |--- Sieć gazowa Przasnysz ul. Kisielewskiego i ul. Tuwima.

      |--- Sieć gazowa Przasnysz - ul. Wiejska.

      |--- Sieć gazowa Przasnysz - ul. Wiejska, Okopowa, Sienna, Poziomkowa.

|--- Pozolenia na budowę

      |--- Wszczęcie postępowania w sprawie wydawania pozwolenia na budowę wież telekomunikacyjnych

|--- Pozwolenia na budowę poprzedzone decyzją środowiskową

KONTROLA ZARZĄDCZA

FINANSE POWIATU PRZASNYSKIEGO

|--- Budżet i WPF Powiatu Przasnyskiego

      |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2021 r.

            |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za II kwartał 2021 r.

            |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I kwartał 2021 r.

      |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2020 r.

            |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I kwartał 2020 r.

      |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego 2019 r.

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Przasnyskiego

      |--- Budżet Powiatu Przasnyskiego

|--- Sprawozdawczość finansowa

      |--- Sprawozdawczość finansowa za rok 2021

      |--- Sprawozdawczość finansowa za rok 2020

            |--- SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 Centrum Usług Wspólnych

            |--- Łaczne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r.

            |--- Łaczny rachunek zyskow i strat jednostki 2020 r.

            |--- Łaczny bilans jednostk budzetowej 2020 r

            |--- Sprawozdanie finansowe PCPR za 2020 r.

            |--- Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Starostwo Powiatowe.

      |--- Sprawozdawczość finansowa za rok 2019

            |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Powiatowy Zarząd Dróg.

            |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Starostwo Powiatowe.

            |--- Łaczna informacja dodatkowa 2019 r.

            |--- Łaczne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r.

            |--- Łaczny bilans jednostk budzetowej 2019 r

            |--- Łaczny rachunek zyskow i strat jednostki 2019 r.

            |--- Sprawozdanie finansowe PCPR za 2019 r.

            |--- SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 Centrum Usług Wspólnych

      |--- Sprawozdawczość finansowa za rok 2018

|--- Sprawozdawczość budżetowa

      |--- Sprawozdawczość budżetowa za 2022 r.

            |--- SPRAWOZDANIE RB-Z ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

            |--- SPRAWOZDANIE RB-NDS ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

            |--- SPRAWOZDANIE RB-N ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

            |--- SPRAWOZDANIE RB-28S ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

            |--- SPRAWOZDANIE RB-27S ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

      |--- Sprawozdawczość budżetowa za 2021 r.

            |--- SPRAWOZDANIE RB-Z ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

            |--- SPRAWOZDANIE RB-UZ ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

            |--- SPRAWOZDANIE RB-ST ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

            |--- Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-28S za IV kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2021r.

            |--- Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2021r.

      |--- Sprawozdawczość budżetowa za 2020 r.

            |--- Sprawozdania

            |--- Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2020r.

            |--- Sprawozdanie RB - ZN za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - Z za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - NDS za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - N za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - 50W za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - 50D za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - 28S za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - 27ZZ za I kwartał 2020 r.

            |--- Sprawozdanie RB - 27S za I kwartał 2020 r.

      |--- Sprawozdawczość budżetowa za rok 2019

POLITYKA WEWNĘTRZNA URZĘDU

|--- Zamierzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego

      |--- Zamierzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - rok 2021

      |--- Zamierzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - rok 2020

      |--- Zamierzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - rok 2019

|--- Zamierzenia Rady Powiatu Przasnyskiego

      |--- Zamierzenia Rady Powiatu Przasnyskiego - rok 2021

      |--- Zamierzenia Rady Powiatu Przasnyskiego - rok 2020

      |--- Zamierzenia Rady Powiatu Przasnyskiego - rok 2019

SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU

|--- Wykaz danych o środowisku

|--- Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - zgłoszenia 2019 rok

      |--- Stacja Bazowa Bagienice (N!94112) WOS Chorzele Bagienice

|--- Program Ochrony Środowiska

      |--- Program Ochrony Środowiska 2019 rok

|--- Zasady wydobywania kopalin na własne potrzeby oraz wykonywanie robót geologicznych

      |--- Informacje 2020 rok

|--- Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - zgłoszenia 2020 rok

      |--- Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej PAWŁÓWKO, WOS CZERNICEB, JASTRZEBIEC25

|--- Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - zgłoszenia 2021 rok

|--- Decyzje

|--- Raport z wykonania POS

|--- Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - zgłoszenia 2022 rok

PETYCJE

|--- Petycje do Starosty Przasnyskiego

      |--- Petycje - 2021

      |--- Petycje - 2019 rok

|--- Petycje do Rady i Zarządu Powiatu

      |--- Petycje - rok 2022

      |--- Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").

      |--- Petycje - 2019 rok

NIERUCHOMOŚCI STANOWIACE WŁASNOŚĆ POWIATU

|--- Wykaz nieruchomości

SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

|--- Komenda Powiatowa Policji

|--- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

|--- Powiatowy Lekarz Weterynarii

|--- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

|--- Redakcja Biuletynu

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Dostęp do informacji publicznej nieudostępnianej w BIP

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE POWIATOWI PRZASNYSKIEMU

|--- Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu

|--- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

|--- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu

|--- Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach

|--- Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu

|--- Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu

|--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

|--- Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu

|--- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

|--- Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

|--- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Przasnyszu

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE W STAROSTWIE

|--- Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie oraz sposoby i zasady udostępniania danych

|--- EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

      |--- EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

|--- Informacje ogólne

|--- Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA

|--- Ogłoszenia, zawiadomienia

      |--- Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę sprzętu do pracowni mechaniki pojazdów samochodowych oraz sprzętu ICT.

      |--- Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

      |--- Ogłoszenie Starosty Przasnyskiego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVIT ? 19 o przedłużeniu terminu zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

      |--- Ogłoszenie Starosty Przasnyskiego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19.

      |--- Obwieszczenie w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - nieustalony własciciel, zajętej pod drogę publiczną

      |--- TABELA KAR WYMIERZANYCH ZA BRAK REJESTRACJI POJAZDU

      |--- Ogłoszenie o naborze na partnera Chorzele SOSW 10.03.01

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera ZSP Przasnysz 10.3

      |--- OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO

      |--- Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

            |--- Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. Część II

            |--- Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. Część I

      |--- Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu w dniu 22 maja 2019 r. decyzji o ustaleniu, że nieruchomości położone na terenie gminy Krasne, we wsiach (obrębach): Mosaki-Stara Wieś oraz Zielona stanowią mienie gromadzkie

      |--- Ogłoszenia, zawiadomienia 2019 rok

            |--- Projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego

            |--- Projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |--- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Branżowa Szkoła I Stopnia w Jednorożcu

            |--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Centrum Usług Współnych

            |--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

            |--- Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Zespół Szkół Powiatowych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe związane z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Paweł Szczepkowski

                  |--- Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora jednostki

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora jednostki

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020 Elżbieta Radomska

            |--- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Przasnyszu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe sekretarza powiatu, skarbnika powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

                  |--- Wyszkowska Aneta Marta

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Włodarczyk Jarosław Stanisław

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Tomczak Jacek

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Potrapeluk Wiesław Janusz

                  |--- Pogwizd Maria Wanda

                  |--- Ochenkowska Marta

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Obrębska Anna

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Obrębska Alina

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Muzińska Dorota

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Marchewka Ewa Bogumiła

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Majewska Justyna

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Łazicka Ewa Violetta

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Łada Paweł

                  |--- Kulesza Jarosław Tadeusz

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Juklaniuk Ryszard

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Idźkowski Wojciech

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Hul Igor

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Grotkowska-Chachulska Janina

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Goś Krzysztof

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Głodkowska Anna Maria

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Gilewska Maria

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Dęby Małgorzata

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Czarzasta Anna

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Czaplicki Sławomir Mariusz

                  |--- Bukowska Anna

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Joanna Gniazdowska

                  |--- Martyna Marchewka

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Grzegorz Kacprzak

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Barbara Kuskowska

                  |--- Joanna Beata Hul

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Robert Żbikowski

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

                  |--- Magdalena Motacka-Osiecka

                        |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Skarbnik Powiatu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Sekretarz Powiatu

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Przasnyskiego

            |--- Krzysztof Bieńkowski

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2021

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Paweł Mostowy

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Edward Orłowski

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Waldemar Marek Trochimiuk

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

            |--- Renata Wenda

                  |--- Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Przasnyskiego

            |--- Grabowska Małgorzata

            |--- Bieńkowski Krzysztof

            |--- Czarzasty Leszek

            |--- Gotowiec Rafał

            |--- Król- Piórkowska Magdalena

            |--- Malińska Maria Magdalena

            |--- Mostowy Paweł

            |--- Nieliwodzki Krzysztof Adam

            |--- Orłowski Edward

            |--- Osiadacz Janusz

            |--- Piórkowski Wojciech

            |--- Szczepankowski Zenon

            |--- Szczepkowski Paweł

            |--- Szempliński Mariusz

            |--- Szmulski Jarosław

            |--- Wenda Renata

            |--- Wilga Dariusz

            |--- Wróblewska Katarzyna

      |--- Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

      |--- Wzory oświadczeń majątkowych

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

|--- Polityka antykorupcyjna

ZARZĄDZENIA

|--- Zarzadzenia Starosty

      |--- Zarządzenia Starosty Przasnyskiego 2022r

      |--- Zarzadzenia Starosty Przasnyskiego 2020 rok

      |--- Zarzadzenia Starosty Przasnyskiego 2019 rok

BUDŻET OBYWATELSKI

|--- Budżet Obywatelski Powiatu

      |--- Budżet Obywatelski na rok 2023

      |--- Budżet Obywatelski na rok 2022

      |--- Zespół do spraw budżetu

      |--- Wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu

      |--- Szczegółowy harmonogram realizacji budżetu

      |--- Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

PRZETARGI NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

|--- Wykazy nieruchomości

      |--- Uchwała zarządu powiatu nr 175/2020 z dnia 14 lutego w/s wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu.

      |--- Uchwała - wykaz nieruchomości w których prawo użytkowania wieczystego Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu.

|--- Ogłoszenia o przetargach

      |--- Ogłoszenie o przetargach 2022

      |--- Ogłoszenie o przetargach 2021 rok

      |--- Ogłoszenia o przetargach 2020 rok

            |--- Ogłoszenie o pierwszym przetargu z dnia 30.06.2020 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Sierakowie, gmina Przasnysz.

            |--- Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul. Poziomkowej"

      |--- Ogłoszenie o przetargach 2019 rok

Ośrodki Szkolenia Kierowców

|--- Ośrodki Szkolenia Kierowców

      |--- Ośrodki Szkolenia Kierowców 2020

      |--- Ośrodki Szkolenia Kierowców 2019

ARCHIWUM BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ do dnia 23.04.2019R.

|--- Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej do dnia 23.04.2019 roku

Realizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Koordynator do spraw dostępności

|--- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Po

|--- Informacje

|--- Zapewnienie dostępności

RODO

|--- RODO

Młodzieżowa Rada Powiatu

|--- Młodzieżowa Rada Powiatu