Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza

DORĘCZANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO URZĘDU
 


 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 971) Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje o sposobach doręczania dokumentów elektronicznych.

                                        

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Za pośrednictwem platformy ePUAP:

 • Z powyższych usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).
 • W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  Instrukcja zakładania konta, znajdująca sięna stronie ePUAP. Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem zakładania kont na platformie ePUAP.
 • Dla zalogowanych użytkowników ePUAP w informacjach dotyczących danej usługi aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
 • Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub Profilu Zaufanego ePUAP.

Aby móc korzystać z Profilu Zaufanego, należy utworzyć konto na stronie http://www.epuap.gov.pl/. Następnie, trzeba wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP i w ciągu 14 dni udać się punktu potwierdzającego Profile Zaufane (np. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu lub oddziały ZUS, urzędy skarbowe i urzędy wojewódzkie), aby okazać dokument tożsamości i tym samym potwierdzić swoje dane w utworzonym profilu.

Profil zaufany można uzyskać m.in. w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu przy ul.Św. St. Kostki 5, Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu przy ul. Świerkowej bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Przasnyszu przy ul. Leszno.

 • Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
 • Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

 

 Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /i50xh0r8ws/skrytka
 
 1. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu tj.  w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 8:00 – 16:00; we wtorki od 8:00 do 17:00  do Kancelarii pokój nr 27, parter budynku Starostwa przy ul. Św. St. Kostki 5 w Przasnyszu na elektronicznych nośnikach danych
 • Rodzaje nośników elektronicznych, na których można dostarczać dokumenty do urzędu oraz, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru :
 •  
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB
  3. Płyta CD-RW DVD,

oraz  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl

 

 • Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek)
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 •  .doc, .docx, .rtf,

.xls, .xlsx ,

.txt,

.gif, .tif, .jpg, png, .geotiff,

.pdf,

.odt,

.ods,

.xml,

.svg,

.zip, .7z, .tar, .gzip,

.xps,

.odp,

.csv,

.ppt

 

 1. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Kliknij na listę wszystkich usług według podziału terytorialnego i wybierz odpowiednie województwo a następnie powiat, miasto, gminę lub jednostkę i tam znajdziesz naszą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

 

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Poradnik Interesanta

W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - czyli zestawu infomacji indentyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego