Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków 2019-08-08 15:04:01
dokument Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2019-08-08 14:42:14
dokument Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby i zagospodarowanie 2019-08-08 14:32:14
dokument Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 2019-08-08 14:34:28
dokument Ustalanie, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, bądź wspólnotę gruntową, ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 2019-08-08 14:35:41
dokument Prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego 2019-08-08 14:36:37
dokument Orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości 2019-08-08 14:25:44
dokument Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej 2019-08-08 14:51:14
dokument Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej 2019-08-08 14:55:07
dokument Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 2019-08-08 14:57:13
dokument Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2019-08-08 14:58:45
dokument Wprowadzanie zmian przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów i budynków 2019-08-08 15:01:12
dokument Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody 2019-08-08 14:20:56
dokument Obsługa rzeczoznawców majątkowych korzystających z ewidencji gruntów i budynków 2019-08-08 15:08:29
dokument Wydawanie informacji o posiadaniu gruntów rolnych 2019-08-08 15:10:19
dokument Wydawanie decyzji przyznającej własność użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na skarb państwa. 2019-08-08 15:11:19
dokument Wydawanie decyzji i zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2019-08-08 15:13:01
dokument Wydawanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalanie odszkodowania za wywłaszczone grunty. 2019-08-08 15:14:45
dokument Ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2019-08-08 15:16:41
dokument Stwierdzanie przejścia w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność skarbu państwa odpowiednio RZGW lub Marszałka Województwa. 2019-08-08 15:18:50
dokument Stwierdzanie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości skarbu państwa lub ich wykreślanie z zasobu. 2019-08-08 15:19:41
dokument Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 2019-08-08 15:21:11