Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 179/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2020 w sprawie form i terminu konsultacji zmian w ?Programie współpracy powiatu przasnyskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. 2020-02-24 12:47:58
dokument Uchwała Nr 178/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 99/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu 2020-02-24 12:46:00
dokument Uchwała Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu 2020-02-24 12:43:06
dokument Uchwała Nr 180/2020 zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej 2020-02-20 15:32:46
dokument Uchwała Nr 176/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 lutego 2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia. 2020-02-19 09:47:45
dokument Uchwałą Nr 175/2020 Zarządu Powiatu Przanyskiego z dnia 14 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu. 2020-02-19 09:45:29
dokument Uchwała Nr 169/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu 2020-02-18 12:09:37
dokument Uchwała Nr 174/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej. 2020-02-18 09:33:19
dokument Uchwała Nr 173/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej. 2020-02-18 09:31:37
dokument Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie zatwierdzenia projektu pt. ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (IV)? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 1.1-Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 ? Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-02-18 09:29:44
dokument Uchwała Nr 171/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu. 2020-02-18 09:28:04
dokument Uchwała Nr 170/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Przasnyskiego 2020-02-18 09:26:15
dokument Uchwała Nr 168/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu 2020-02-18 09:24:04
dokument Uchwała Nr 167/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2020 rok 2020-02-18 09:20:44