Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie licencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

 

Załączniki:

  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),             
  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
  • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
  • dowód wpłaty za wydanie licencji,
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  ul. Św. St. Kostki 5 , 06-300 Przasnysz, Wydział Komunikacji.

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym.

 

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 okres ważności licencji w latach

 od 2 do 15 lat 

 powyżej 15 do 30 lat

 powyżej  30 do 50 lat

 opłata w zł

 320

  380

  450

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub na konto Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  konto nr:  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie lub na konto nr: 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
Właściwość miejscowa:
w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oswiadczenie o niekaralności kierowców.doc (DOC, 31.00Kb) 2020-03-04 14:37:35 73 razy
2 Oświadczenie o niekaralności.doc (DOC, 32.00Kb) 2020-03-04 14:37:35 88 razy
3 Wniosek o udzielenie licencji.doc (DOC, 57.50Kb) 2020-03-04 14:37:35 91 razy
4 Wykaz pojazdów.doc (DOC, 40.50Kb) 2020-03-04 14:37:35 76 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Olszak 04-03-2020 14:37:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żbikowski 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Olszak 16-04-2020 11:54:16