Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Starosta Przasnyski

Starosta Przasnyski

Funkcję Starosty Przasnyskiego sprawuje - Krzysztof Bieńkowski

Telefon:

Sekretariat, (I piętro), tel./fax  7522270, 7522514, 7522017, 7535296, 7522003

Zadania Starosty:

 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta pełni funkcję szefa Obrony Cywilnej Powiatu i kieruje wykonywaniem zadań obronnych.
 2. Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do kompetencji Zarządu. Czynności wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 4. Starosta inicjuje i wzmacnia korzystne zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach rewitalizowanych zagrożonych marginalizacją społeczną i gospodarczą w powiecie.
 5. Starosta odpowiada za poprawę spójności gospodarczej i przestrzennej obszaru Północnego Mazowsza oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na obszar Powiatu Przasnyskiego.
 6. Starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
  1. ) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej
  2. ) zatwierdza programy ich działania;
  3. ) uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu;
  4. ) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek;
  5. ) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
 7. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd.
 8. Starosta może upoważnić Wicestarostę, poszczególnych członków Zarządu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji.
 9. Starosta może upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 27-08-2019 12:58:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 27-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Olszak 24-04-2020 15:22:15