Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 12 ust.4a, 4f , 5 i art.18 ust.1, 1b i 1c  (Dz. U. 2018r., poz 1474)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art. 128, 129 ust. 5 pkt 3, art. 130 ust. 2, art. 132, 134 (Dz. U. z 2018r., poz. 2204)

Miejsce załatwiania sprawy:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości – Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, parter, pokój 36,  tel. 29 752 2270 w. 219

Godziny przyjęć interesantów:

 Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 7.30 - 15.30

 Wtorek-7.00 – 16.00

 

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego do Wojewody Mazowieckiego - art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek organu wykonawczego, który powinien określać:

 • nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz
  z katastru nieruchomości;
 • cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
 • powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię  tej części i całej nieruchomości;
 • dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania;
 • lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali;
 • właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających  określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości;
 • osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
 • nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje;
 •  inne okoliczności istotne w sprawie.

Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć:

 • dokumenty z przebiegu rokowań;
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości;
 • pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem
  o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
 • w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

 

Czas załatwienia:

Do 30 dni.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. 2018, poz. 1044).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:16:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Obidzińska-Wójcik 20-08-2020 10:03:13