Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydawanie decyzji i zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości art. 1 (Dz. U. z 2012r., poz. 83).
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.
    z 2018., poz. 1716).

Miejsce załatwiania sprawy:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości – Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, parter, pokój 36,  tel. 0-29 752 2270 w. 219

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 7.30 - 15.30

Wtorek-7.00 – 16.00

 

Sposób załatwienia sprawy:

1.   Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy (13-10-2005r.) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji  o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.

2.   Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:

  1. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej

     obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

3.   Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1   oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób,
o których mowa w pkt 2.

4.   Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy.

5.   Osoby, o których mowa w pkt 1-4, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa kieruje się do Starosty Przasnyskiego, zaś w przypadku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, kieruje się do Zarząd Powiatu Przasnyskiego, którzy wydają decyzję w tej sprawie.

 

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ostrołęce.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określający położenie nieruchomości, oznaczenie w ewidencji gruntów (numer działki) oraz obszar, numer księgi wieczystej.
  • odpis z księgi wieczystej.
  • sposób wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia (jednorazowo, w ratach).

 

 Czas załatwienia:

Do 30 dni.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r. poz.1044).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Obidzińska-Wójcik 20-08-2020 10:02:17