Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.  poz. 393)  

Miejsce załatwienia sprawy:                        

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5 – parter,

- pokój 36,  tel. 29 752 2270 w. 219 – dla terenu gm. Przasnysz  i m Przasnysz; 

- pokój 37,  tel. 29 752 2270 w. 220 – dla terenu m. Chorzele, gm. Chorzele. gm. Czernice Borowe, gm. Krasne, gm. Jednorożec,  gm. Krzynowłoga Mała,

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 7.30 - 15.30

Wtorek-7.00 – 16.00

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie:
  1. wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
  2. wyrysów z mapy ewidencyjnej.
 2. Każdy, z zastrzeżeniem pkt. 3, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
 3. Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane właścicieli i władających oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
  1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  3. innych podmiotów niż wymienione pod lit. a i b, które mają interes prawny w tym zakresie.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku – Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu EGiB.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty:  

 1. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 z późn. zm.) i utrwalana w Dokumencie obliczenia opłaty.
 2. Opłatę pobiera się przed wydaniem dokumentu.
 3. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
  1. prokuratury;
  2. sądów rozpatrujących sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
  3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
  4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
   w związku z ich działaniami mającymi na celu:
   • ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
   • przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
   • przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

 

Czas załatwienia:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 

Inne informacje dla interesantów:

Osoba zgłaszająca się do Starostwa Powiatowego po wyrys lub wypis powinna mieć ze sobą     dokumenty  dotyczące  własności  nieruchomości /akty notarialne,  postanowienia sądowe, umowy przekazania gospodarstwa, odpisy z ksiąg  wieczystych, stare wyrysy itp./

Ułatwi to w znacznej mierze wykonanie aktualnego wyrysu lub wypisu  w  nawiązaniu do posiadanych tytułów prawnych własności.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 23_09_2020_13_37_26_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu EGiB.pdf (PDF, 349.45Kb) 2020-09-23 13:37:26 604 razy
2 23_09_2020_13_37_26_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu EGiB.xlsx (XLSX, 42.99Kb) 2020-09-23 13:37:26 344 razy
3 Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu EGiB.pdf (, 349.14Kb) 2020-08-20 09:07:54 50 razy
4 Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu EGiB.xlsx (, 43.08Kb) 2020-08-20 09:07:54 31 razy
5 Załącznik do pobrania GK017.xlsx (, 43.46Kb) 2019-08-08 15:04:01 560 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:04:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 23-09-2020 13:37:26