Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908).

Miejsce załatwiania sprawy:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości – Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, parter, pokój 36,  tel. 29 752 2270 w. 219

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 7.30 - 15.30

Wtorek-7.00 – 16.00

Sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie scaleniowe wszczyna się:

  • z urzędu,
  • na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym 

obszarze    scalenia,

  • na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni   

     projektowanego obszaru scalenia.

 

Wymiana gruntów może być wszczęta na zgodny wniosek właścicieli gruntów w celu  racjonalnego ukształtowania rozłogów gruntów.

Starosta wydaje postanowienie o wszczęciu lub odmowie postępowania scaleniowego lub wymiany. Zleca geodecie - projektantowi wykonanie szacunku oraz opracowanie projektu scalenia lub wymiany. Zatwierdza projekt scalenia lub wymiany. Decyzja zatwierdzająca jest podstawą do wprowadzenia uczestników scalenia lub wymiany w posiadanie wydzielonych im gruntów oraz stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.    

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek właścicieli gruntów, określający granice i powierzchnię obszaru scalenia lub wymiany
  • wykaz uczestników scalenia lub wymiany

Opłaty:

Bez opłat.

Czas załatwienia:

Do 6 miesięcy.

Inne informacje istotne dla interesantów:

Uczestnicy scalenia lub wymiany otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. W wypadkach, gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 14:36:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Obidzińska-Wójcik 20-08-2020 09:57:11