Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

 

Podstawa prawna

Art. 30  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział  Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego, Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, pok. 220 i 215,

tel. 29-752-22-70 wew. 212, 135, 134, 133

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek          7.00 – 16.00

Środa – Piątek  7.30 – 15.30

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

Inwestor zgłasza zamiar rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia
na budowę do kancelarii Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych - druk PB-2,
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk PB-5,  
  3. Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin
   ich rozpoczęcia,
  4. W zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  5. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – druk R-1.

 

 

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych –

17 zł,

 • opłacie skarbowej nie podlegają sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

 

Opłaty skarbowe należy kierować na konto:

 

Urząd Miasta Przasnysza ul. Jana Kilińskiego 2

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ul. Słowackiego 1

Nr rachunku bankowego 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001

 

 

 

Czas załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie wniesionego sprzeciwu do zgłoszonego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych służy stronom do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

Zgłoszenia dokonuje się przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie (w drodze decyzji) sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, organ nakłada
(w drodze postanowienia) na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie. W przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 

W zgłoszeniu budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,  wykonany  przez projektanta posiadającego odpowiednie  uprawnienia budowlane. Projekt budowlany przyłącza instalacji gazowej musi być uzgodniony z rzeczoznawcą
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
.

    

Organ wnosi sprzeciw jeżeli:

1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy  lub inne przepisy,

3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Organ może nałożyć (w drodze decyzji) obowiązek uzyskania pozwolenia
na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

-   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

-   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zbytków,

-   pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,

-   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla

    terenów  sąsiednich.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2).docx (DOCX, 23.29Kb) 2021-08-18 09:11:49 33 razy
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dusponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-08-18 09:11:49 21 razy
3 druk_R-1_obowiazek_informacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 35.50Kb) 2021-08-18 09:11:49 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-08-2021 09:11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Łazicka 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-08-2021 09:11:49