Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

5. Przyjmowanie zgłoszeń z projektem

5. Przyjmowanie zgłoszeń z projektem

 

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział  Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego, Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, pok. 220 i 215,

tel. 29-752-22-70 wew. 212, 133, 134, 135

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek          7.00 – 16.00

Środa – Piątek  7.30 – 15.30

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Inwestor zgłasza zamiar rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia
na budowę do kancelarii Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – druk PB-2a,
  2. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych  – druk PB-2,
  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk PB-5,

4.   Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,

      pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz

      zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy –Prawo budowlane,

      aktualnym na dzień opracowania projektu,

5.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

      budowlane – druk PB-5, 

6.   Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana

      zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,

  1. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – druk R-1.

 

 

Opłaty skarbowe:

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych – 2 143 zł,

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych - 105 zł,

-    innych budowli - 155 zł,

-   opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych – 17 zł,

-   opłacie skarbowej nie podlegają sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

 

Opłaty skarbowe należy kierować na konto:

 

Urząd Miasta Przasnysza ul. Jana Kilińskiego 2

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ul. Słowackiego 1

Nr rachunku bankowego 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001

 

 

Czas załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie wniesionego sprzeciwu do zgłoszonego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych służy stronom do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

Zgłoszenia dokonuje się przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie (w drodze decyzji) sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, organ nakłada
(w drodze postanowienia) na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie. W przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

    

Organ wnosi sprzeciw jeżeli:

  1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy  lub inne przepisy.

     Organ może nałożyć (w drodze decyzji) obowiązek uzyskania pozwolenia
na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

-   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

-   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

-   pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,

-  wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a).doc (DOC, 42.50Kb) 2021-08-18 08:36:06 11 razy
2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2).docx (DOCX, 23.29Kb) 2021-08-18 08:36:06 25 razy
3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dusponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-08-18 08:36:06 15 razy
4 druk_R-1_obowiazek_informacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 35.50Kb) 2021-08-18 08:36:06 21 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-08-2021 08:36:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Łazicka 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-08-2021 09:09:58