Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

 

 

Podstawa prawna

 

Art. 36a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego, Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, II piętro, pok. 220 i 215,

 
tel. 29-752-22-70 wew. 212, 135,134,133

 

 

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek          7.00 – 16.00

Środa – Piątek  7.30 – 15.30

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na budowę dotycząca całego zamierzenia budowlanego.

              

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę  – druk PB-7,

3.   Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,

      pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz

      zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy –Prawo budowlane,

      aktualnym na dzień opracowania projektu,

4.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

      budowlane – druk PB-5,  

5.   Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana

      zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,

 1. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – druk R-1.

 

 

Opłaty :

 

-    opłata skarbowa za wydaną decyzję zatwierdzającą projekt zamienny – 82,00 zł

-    opłacie skarbowej nie podlega budownictwo mieszkaniowe.

 

 

Opłaty skarbowe należy kierować na konto:

 

Urząd Miasta Przasnysza ul. Jana Kilińskiego 2

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ul. Słowackiego 1

Nr rachunku bankowego 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001

 

 

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

  1. Organ wydający decyzję po przyjęciu wniosku sprawdza:

- zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko ,

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

- bada wykonanie i sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

  1. W razie stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym powyżej, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję
   o odmowie zatwierdzenia projektu zamiennego.
  2. W razie spełnienia wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji
   o zatwierdzenie projektu zamiennego.
  3. Organ wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7).doc (DOC, 39.00Kb) 2021-08-18 08:32:23 11 razy
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dusponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-08-18 08:32:23 12 razy
3 druk_R-1_obowiazek_informacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 35.50Kb) 2021-08-18 08:32:23 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-08-2021 08:32:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Łazicka 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-08-2021 08:32:23