Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM LUB KARCIE POJAZDU (RRP-27)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz. 110 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w  Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW          

Poniedziałek , Środa , Czwartek, Piątek -7.30-15.30

Wtorek -7.00-16.00

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dokumencie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dokumencie.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
  Załączniki:
 • oświadczenie właściciela dotyczące utraty dokumentu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania,
 • jeżeli o wydanie zaświadczenia ubiega się właściciel, który nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, wówczas należy przedstawić oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub/i karcie pojazdu, jako dowód własności rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  Do wglądu
 • dowód osobisty,
 • oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby składającej wniosek - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS.

OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia, należy uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

DODATKOWE  INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać  w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod numerem telefonu 29 752 2270 wew.208 lub 211, 132, 136, 137. Adres e-mail: komunikacja@powiat-przasnysz.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek podanie.docx (DOCX, 16.31Kb) 2021-06-30 09:53:35 14 razy
2 pelnomocnictwo.doc (DOC, 24.50Kb) 2021-06-30 09:53:35 19 razy
3 pelnomocnictwo szczegółowe.doc (DOC, 25.50Kb) 2021-06-30 09:53:35 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:53:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 30-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:53:35