Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ (RRP-22)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.         z 2020 poz.110 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w  Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW          

Poniedziałek , Środa , Czwartek, Piątek -7.30-15.30

Wtorek -7.00-16.00

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej.

TRYB  ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego,
 • oryginał dowodu własności ramy, podwozia jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • oryginał postanowienia prokuratora lub zaświadczenie z policji dotyczące odzyskania pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał dowodu własności w przypadku nabycia pojazdu w drodze licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego prawo własności pojazdu jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:    

 • dowód osobisty,
 • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej.

OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu należy uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać  w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod numerem telefonu 29 752 2270 wew.208 lub 211, 132, 136, 137.  Adres e-mail: komunikacja@powiat-przasnysz.pl

Decyzję wydaje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Decyzję wyrażającą zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wydaje się na wniosek właściciela pojazdu w przypadku braku, zniszczenia lub utraty tabliczki znamionowej lub w przypadku utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie cech identyfikacyjnych

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek podanie.docx (DOCX, 13.78Kb) 2021-06-30 09:44:12 16 razy
2 pelnomocnictwo.doc (DOC, 24.50Kb) 2021-06-30 09:44:12 15 razy
3 pelnomocnictwo szczegółowe.doc (DOC, 25.50Kb) 2021-06-30 09:44:12 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 30-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:44:12