Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ (RRP-19)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.          z 2020 poz.110 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 476).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej jego rejestracji.

Starostwo Powiatowe w  Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW          

Poniedziałek , Środa , Czwartek, Piątek -7.30-15.30

Wtorek -7.00-16.00

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oryginał dokumentu potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, 
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablicę(e) rejestracyjne,
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS.

OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu należy uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z wyrejestrowaniem pojazdu można uzyskać  w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod numerem telefonu 29 752 2270 wew.208 lub 211, 136,137,132.                                                                                                                  Adres e-mail: komunikacja@powiat-przasnysz.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK.rtf (RTF, 57.02Kb) 2021-06-30 09:40:19 15 razy
2 pelnomocnictwo.doc (DOC, 24.50Kb) 2021-06-30 09:40:19 21 razy
3 pelnomocnictwo szczegółowe.doc (DOC, 25.50Kb) 2021-06-30 09:40:19 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:40:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 30-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:40:19