Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO z UNII EUROPEJSKIEJ (RRP-4)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.110 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457),

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w  Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW          

Poniedziałek , Środa , Czwartek, Piątek -7.30-15.30

Wtorek -7.00-16.00

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej lub w Urzędzie).

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju (dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaj „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki”),
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód osobisty,      

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

OPŁATY

Opłata komunikacyjna w kasie urzędu lub na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe   w Przasnyszu  nr konta 91 1020 1592 0000 2202 0263 1307  w wysokości:

 • 256.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 197.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
  w przypadku motocykli,
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motorowerów.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić  w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

DODATKOWE INFORMACJE

Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaj „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki”), dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia                  ( druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokument ten zostanie złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod nr telefonu : 29 752 2270 wew. 208 lub 211, 137,132, 136. Adres e-mail: komunikacja@powiat-przasnysz.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy pojazdów wprowadzonych (objętych procedurą dopuszczenia do obrotu) na terytorium kraju w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2015 r.
Nr konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK O REJESTRACJĘ.rtf (RTF, 57.02Kb) 2021-06-30 09:06:12 30 razy
2 pelnomocnictwo.doc (DOC, 24.50Kb) 2021-06-30 09:06:12 20 razy
3 pelnomocnictwo szczegółowe.doc (DOC, 25.50Kb) 2021-06-30 09:06:12 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:06:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 30-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 30-06-2021 09:06:12