Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI (RRP-1)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.           z 2020 poz. 110 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w  Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW          

Poniedziałek , Środa , Czwartek, Piątek -7.30-15.30

Wtorek -7.00-16.00

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce.  Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Starosty  Przasnyskiego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 1.01.2016 r. oryginał oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu,
 • oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenie indywidualnego WE pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju (dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaj „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki”),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

OPŁATY

Opłata komunikacyjna w kasie urzędu lub na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe   w Przasnyszu  nr konta 91 1020 1592 0000 2202 0263 1307  w wysokości:

 • 180.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motorowerów.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić  w kasie urzędu lub na konto Urzędu  Miasta w Przasnyszu nr konta 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod nr telefonu  29 752 2270 wew. 137, 132, 136, 208 lub 211. Adres e-mail: komunikacja@powiat-przasnysz.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK O REJESTRACJĘ.rtf (RTF, 57.02Kb) 2021-06-30 08:59:45 49 razy
2 pelnomocnictwo.doc (DOC, 24.50Kb) 2021-06-30 08:59:45 26 razy
3 pelnomocnictwo szczegółowe.doc (DOC, 25.50Kb) 2021-06-30 08:59:45 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 30-06-2021 08:59:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 30-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 30-06-2021 08:59:45