Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek  (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
  • dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  ul. Św. St. Kostki 5 , 06-300 Przasnysz, Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

OPŁATY

  • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub na konto Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  nr:  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie lub na konto nr: 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001. 

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za  pośrednictwem Starosty Przasnyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1)  posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a)  salę wykładową,
b)  pomieszczenie biurowe,
c)  plac manewrowy oraz
d)  pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.pdf (PDF, 90.25Kb) 2021-05-18 08:27:52 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:27:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 18-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:27:52