Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW

 WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • oświadczenie (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru  przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

 

OPŁATY

 

 • 412 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, lub
 • 206 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów polegającą na poszerzeniu jego zakresu.
 • W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
 • Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub na konto nr: 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący wpis do rejestru:

 1. musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,
 3. nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie.doc (DOC, 30.50Kb) 2021-05-18 08:26:06 14 razy
2 Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.docx (DOCX, 23.28Kb) 2021-05-18 08:26:06 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:26:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 18-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:26:06