Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UZYSKANIE PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH (RPJ-8)

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 •  Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

    Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów         z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia ważności prawa jazdy - orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego  prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 •  oryginał dowodu osobistego,
 •  oryginał prawa jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane  prawo jazdy do zwrotu. 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

      Starostwo Powiatowe w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.   

 

 

OPŁATY

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na konto : nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe  w Przasnyszu  nr konta  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307 w wysokości :

100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielone pełnomocnictwa, należy uiścić w kasie urzędu  lub na konto Urzędu Miasta w Przasnyszu  nr konta  09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej wymiany lub wydania wtórnika prawa jazdy  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych.

O wydanie wtórnika lub o wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni              w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 Szczegółowe  informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod  nr telefonu 29 752 2270 wew. 127 i 128.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.z 2020 r., poz. 1268 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110                 ze zm.)

oraz przepisy wykonawcze.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek.pdf (PDF, 1.15Mb) 2021-04-09 13:06:26 52 razy
2 zgoda rodzica lub opiekuna.odt (ODT, 6.35Kb) 2021-04-09 13:06:26 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 09-04-2021 13:06:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żbikowski 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 09-04-2021 13:06:26