Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

WYMIANA LUB UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY PO ZATRZYMANIU ZA BRAK WAŻNOŚCI DOKUMENTU (RPJ-6)

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

    Załączniki:

 •  wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów            z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami dotyczy kategorii: C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D1+E, D+E prawa jazdy,
 • kserokopia pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców             (w przypadku zatrzymania terminowego prawa jazdy),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,

Do odbioru należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał pokwitowania z policji o zatrzymaniu prawa jazdy.

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

      Starostwo Powiatowe w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana lub wydanie prawa jazdy, a także odmowa wymiany lub wydania prawa jazdy następują w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na konto : nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe                     w Przasnyszu  nr konta  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307 w wysokości :

100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielone pełnomocnictwa, należy uiścić w kasie urzędu  lub na konto Urzędu Miasta w Przasnyszu  nr konta  09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej wymiany lub wydania wtórnika prawa jazdy  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999 r. (oraz wydane po tym dniu na blankietach starego typu) straciły ważność z dniem 30.06.2006r.

Dokumenty nie wymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.
O wymianę lub o wydanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności może ubiegać się  osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni           w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 Szczegółowe  informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod  nr telefonu 29 752 2270 wew. 127 i 128.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2020 r., poz.1268 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                    z 2020,  poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.)

oraz przepisy wykonawcze.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek.pdf (PDF, 1.15Mb) 2021-04-09 13:03:43 35 razy
2 pelnomocnictwo.odt (ODT, 6.62Kb) 2021-04-09 13:03:43 20 razy
3 zgoda rodzica lub opiekuna.odt (ODT, 6.35Kb) 2021-04-09 13:03:43 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 09-04-2021 13:03:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żbikowski 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 09-04-2021 13:03:43