Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (RPJ-1)

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

    Załączniki:

 •  wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów         z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 •  orzeczenie psychologiczne potwierdzając e brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,
 •  oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 •  oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 •  kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),
 •  w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest profil Kandydata na Kierowcę dostępny przez ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informacje o profilu osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie."

Do odbioru należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

      Starostwo Powiatowe w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

Opłata  w kasie urzędu lub na konto : nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  nr konta  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307 w wysokości :

100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielone pełnomocnictwa, należy uiścić w kasie urzędu  lub na konto Urzędu Miasta w Przasnyszu  nr konta  09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE


Ważne, Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego                 w Przasnyszu  dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego lub oryginał zaświadczenia o zameldowaniu. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Szczegółowe  informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji  oraz pod  nr telefonu 29 752 2270 wew. 127 i 128.

Adres e- mail: komunikacja@powiat-przasnysz.pl

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r., poz.1268 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110                 ze zm. )

oraz przepisy wykonawcze.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek.pdf (PDF, 1.15Mb) 2021-04-09 11:11:39 75 razy
2 pełnomocnictwo.odt (ODT, 6.68Kb) 2021-04-09 11:11:39 26 razy
3 zgoda rodzica lub opiekuna.odt (ODT, 6.50Kb) 2021-04-09 11:11:39 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 09-04-2021 11:11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żbikowski 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 09-04-2021 11:12:24