Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rada Powiatu Przasnyskiego

VI KADENCJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

2018 - 2023

 

Lp.      Imię i nazwisko

1.         Krzysztof Bieńkowski           

2.         Leszek Czarzasty      

3.         Rafał Gotowiec

4.         Magdalena Król-Piórkowska     

5.         Maria Magdalena Malińska

6.         Paweł Mostowy

7.         Krzysztof Adam Nieliwodzki

8.         Edward Orłowski   

9.         Janusz Osiadacz         

10.       Wojciech Piórkowski 

11.       Zenon Szczepankowski     

12.       Paweł Stanisław Szczepkowski

13.       Mariusz Szempliński  

14.       Jarosław Szmulski         

15.       Renata Wenda      

16.       Dariusz Wilga    

17.       Katarzyna Wróblewska

 

Skład Komisji Stałych Rady Powiatu Przasnyskiego

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. Krzysztof Adam Nieliwodzki - przewodniczący
 2. Dariusz Wilga
 3. Zenon Szczepankowski
 4. Janusz Osiadacz
 5. Mariusz Szempliński 

 

SKŁAD KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 1. Dariusz Wilga - przewodniczący
 2. Krzysztof Adam Nieliwodzki
 3. Zenon Szczepankowski
 4. Jarosław Szmulski

 

SKŁAD KOMISJI BUDŻETOWEJ:

 1. Jarosław Szmulski  - przewodniczący
 2. Renata Wenda
 3. Leszek Czarzasty
 4. Rafał Gotowiec
 5. Maria Magdalena Malińska

 

SKŁAD KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:

 1. Renata Wenda - przewodnicząca
 2. Katarzyna Wróblewska 
 3. Paweł Stanisław Szczepkowski
 4. Krzysztof Adam Nieliwodzki
 5. Magdalena Król
 6. Rafał Gotowiec

 

SKŁAD KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I RYNKU PRACY:

 1. Paweł Stanisław Szczepkowski - przewodniczący
 2. Krzysztof Bieńkowski
 3. Mariusz Szempliński
 4. Janusz Osiadacz
 5. Magdalena Król
   

SKŁAD KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURY:

 1.  Leszek Czarzasty - przewodniczący
 2.  Maria Magdalena Malińska
 3.  Wojciech Piórkowski
 4.  Paweł Stanisław Szczepkowski
 5.  Paweł Mostowy

 
SKŁAD KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:

 1. Edward Orłowski - przewodniczący
 2. Wojciech Piórkowski
 3. Dariusz Wilga
 4. Paweł Mostowy
 5. Renata Wenda
   

DORAŹNA KOMISJA STATUTOWA:

 1. Krzysztof Bieńkowski
 2. Jarosław Szmulski
 3. Paweł Mostowy
 4. Rafał Gotowiec


Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządu,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  •  zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, jeśli przepisy ustaw nie stanowią inaczej,)
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 18-04-2019 11:58:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 18-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 16-10-2020 07:51:02