Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

marzec 2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 355/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2021-04-06 10:24:23
dokument Uchwała Nr 354/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2020 rok 2021-04-06 10:22:09
dokument Uchwała Nr 353/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2020 rok 2021-04-06 10:19:30
dokument Uchwała Nr 352/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok 2021-03-25 12:19:37
dokument Uchwała nr 351/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 - 2033 2021-03-25 12:08:50
dokument Uchwała Nr 350/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia szczególnej zasady postępowania w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku. 2021-03-23 11:32:45
dokument Uchwała Nr 349/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia powiatu przasnyskiego w 2021 roku do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu do realizacji ww. programu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ? edycja 2021. 2021-03-23 11:31:21
dokument Uchwała Nr 348/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 15/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. 2021-03-23 11:29:56
dokument Uchwała Nr 347/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok 2021-03-23 11:28:14
dokument Uchwała Nr 346/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 mara 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 99/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu. 2021-03-04 12:17:04
dokument Uchwała Nr 345/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom z niepełnosprawnościami dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 2021-03-04 12:14:42
dokument Uchwała Nr 344/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-03-04 12:13:25