Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Styczeń 2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwałą Nr 333/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego, które przeznaczone zostały do dzierżawy na cele rolnicze w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-02-04 14:28:35
dokument Uchwała Nr 332/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie zmiany uchwały o powołaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych i rokowań na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego oraz będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego. 2021-02-04 14:27:09
dokument Uchwałą Nr 331/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-02-04 14:25:49
dokument Uchwała Nr 330/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-02-04 14:20:23
dokument Uchwała Nr 329/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 2021-02-04 14:18:33
dokument Uchwała Nr 328/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 2021-02-04 14:17:00
dokument Uchwała Nr 327/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. 2021-02-04 14:15:47
dokument Uchwałą Nr 326/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w spawie przekazania środka trwałego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych 2021-01-27 15:00:12
dokument Uchwała Nr 325/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. 2021-01-27 14:58:21
dokument Uchwała nr 324/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-01-15 13:17:28
dokument Uchwała nr 323/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-01-15 13:16:26
dokument Uchwała nr 322/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 2021-01-15 13:15:08
dokument Uchwała nr 321/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 2021-01-15 13:12:40
dokument Uchwałą Nr 320/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Przasnyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2021-01-15 13:09:45
dokument Uchwała Nr 319/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego 2021-01-15 13:08:24
dokument Uchwałą nr 318/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego 2021-01-15 13:03:09
dokument Uchwałą Nr 317/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie ramowego planu pracy Zarządu Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. 2021-01-15 13:00:07
dokument Uchwała Nr 316/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie opracowania planów finansowych i przekazania podległym jednostkom budżetu Powiatu Przasnyskiego. 2021-01-15 12:58:41