Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2019 r. 2020-03-17 11:26:47
dokument Sprawozdanie Rb-28S jednostki samorzadu terytorialnego z wykonania planu wydatków budżetowych, za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.19 r. 2020-03-17 11:25:54
dokument Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.19 r. 2020-03-17 11:25:07
dokument Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie Rb-NDS jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.19 r. 2020-03-17 11:24:16
dokument Roczne sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2019 r. 2020-03-17 11:23:28
dokument Roczne sprawozdanie Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2019 r. 2020-03-17 11:22:48
dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 2020-03-17 11:21:31
dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności, oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 2020-03-17 11:18:13
dokument Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce , deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. 2020-03-11 09:20:19
dokument Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019 r. 2020-03-11 09:19:57
dokument Sprawozdanie Rb-27S za okes sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019 r. 2020-03-11 09:19:09
dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 2020-03-11 09:18:36
dokument Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności, oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec III kwartału 2019 r. 2020-03-11 09:16:56
dokument Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2019 roku 2019-08-07 15:56:57
dokument Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019 roku 2019-08-07 15:56:32
dokument Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2019 roku 2019-08-07 15:56:05
dokument Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2019 roku 2019-08-07 15:55:30
dokument Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2019 roku 2019-08-07 15:54:57
dokument Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2019 roku 2019-06-11 15:32:55
dokument Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019 roku 2019-06-11 15:32:31
dokument Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2019 roku 2019-06-11 15:31:55
dokument Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2019 roku 2019-06-11 15:31:31
dokument Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2019 roku 2019-06-11 15:31:06