Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwałą Nr 315/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 203/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Przasnyski. 2021-01-08 11:29:56
dokument Uchwała Nr 314/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego przejętego ze zlikwidowanego Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 2021-01-08 11:28:00
dokument Uchwałą Nr 313/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do realizacji programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł III w 2020 roku i wyznaczenia do jego realizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu. 2021-01-08 11:26:36
dokument Uchwała Nr 312/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. 2021-01-08 11:24:22
dokument Uchwała Nr 311/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020-2033. 2021-01-08 11:22:51
dokument UCHWAŁA Nr 310/2020 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 99/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu 2021-01-05 09:19:29
dokument Uchwałą Nr 309/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu 2020-12-30 12:09:57
dokument Uchwała Nr 308/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu 2020-12-30 12:08:17
dokument Uchwała Nr 307/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok 2020-12-30 12:04:03
dokument Uchwała Nr 306/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu do sprzedaży ruchomych środków trwałych w postaci drzew "na pniu" 2020-12-23 09:22:37
dokument Uchwała Nr 305/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środka trwałego będącego na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu 2020-12-23 09:16:53
dokument Uchwała Nr 304/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania 24-miejscowego autobusu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, ul. Ruda 1 2020-12-23 09:16:00
dokument Uchwała Nr 303/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych? 2020-12-23 09:15:15
dokument Uchwała Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Przasnyskiego do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Przasnyskiego. 2020-12-23 09:01:11
dokument Uchwała Nr 301/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środka trwałego będącego na wyposażeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu 2020-12-23 09:00:28
dokument Uchwała Nr 300/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Przasnyszu fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego marki Renault Trafic ? rocznik 2020 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim 2020-12-23 08:58:32
dokument Uchwała Nr 299/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu 2020-12-23 08:57:44
dokument Uchwała Nr 298/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok 2020-12-23 08:56:50
dokument Uchwała Nr 297/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia listy zadań przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. 2020-12-10 11:54:52
dokument Uchwała Nr 296/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 3 lat stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego oraz będących na użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego. 2020-12-10 11:53:47
dokument Uchwała 295/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 grudnia 2020 r w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie na terenie powiatu przasnyskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, w latach 2021-2025. 2020-12-10 11:52:32
dokument Uchwałą Nr 294/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Hali Sportowej z płytą sztucznego lodowiska. 2020-12-04 11:09:57
dokument Uchwała Nr 293/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego ? zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparcie rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą Prowadzenie placówki opiekuńczo ? wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2020-12-04 11:08:43
dokument Uchwała Nr 292/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 grudnia 2020 r w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo ? wychowawczymi. 2020-12-04 11:06:40
dokument Uchwała Nr 291/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok 2020-12-04 11:05:14