Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 290/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 listopada 2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 roku. 2020-11-30 11:22:06
dokument Uchwała Nr 289/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. 2020-11-30 11:19:44
dokument Uchwała Nr 288/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.. 2020-11-24 09:45:59
dokument Uchwała Nr 287/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 listopada 2020 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie na terenie powiatu przasnyskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, w latach 2021-2025. 2020-11-20 14:02:46
dokument Uchwała Nr 286/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 w sprawie przekazania obsługi finansowej i administracyjnej Liceum Ogólnokształcącemu im. KEN w Przasnyszu. 2020-11-20 14:01:09
dokument Uchwałą Nr 285/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 r w sprawie przekazania obsługi finansowej i administracyjnej Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Przasnyszu. 2020-11-20 13:59:43
dokument Uchwała Nr 284/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 r w sprawie przekazania obsługi finansowej i administracyjnej Zespołowi Szkół Powiatowych im. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. 2020-11-20 13:58:26
dokument Uchwała Nr 283/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego, które przeznaczone zostały do dzierżawy na cele rolnicze w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-11-20 13:56:59
dokument Uchwała Nr 282/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 99/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu. 2020-11-20 13:55:40
dokument Uchwała Nr 281/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Brockiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu do realizacji projektu pod nazwą Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu, składanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2020-11-20 13:54:06
dokument Uchwała Nr 280/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kostrzewa - dyrektorowi Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach do realizacji projektu pod nazwą Kształcenie zawodowe na sześć, składanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2020-11-20 13:52:12
dokument Uchwała Nr 279/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Radomskiemu - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu do realizacji projektu pod nazwą Kształcenie zawodowe na sześć, składanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2020-11-20 13:50:35
dokument Uchwała Nr 278/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Przasnyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-11-20 13:48:10
dokument Uchwała Nr 277/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 listopada 2020 r.w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021- 2033. 2020-11-20 13:46:45
dokument Uchwałą Nr 276/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok 2020-11-16 11:47:28
dokument Uchwała Nr 275/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020-11-16 11:45:34