Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 274/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego 2020-11-03 13:48:08
dokument UCHWAŁA NR 273/2020 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego ? zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: ?Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.? 2020-11-03 13:47:29
dokument Uchwała Nr 272/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ?Prowadzenie na terenie powiatu przasnyskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, w latach 2021-2025?. 2020-11-03 13:46:39
dokument Uchwała Nr 271/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ?Prowadzenie na terenie powiatu przasnyskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, w latach 2021-2025?. 2020-11-03 13:45:24
dokument UCHWAŁA Nr 270/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2020-11-03 13:44:42
dokument Uchwała Nr 269/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania ?Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.? 2020-11-03 13:43:40
dokument Uchwała Nr268/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego?Prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.? 2020-11-03 13:34:01
dokument UCHWAŁA Nr 267/2020 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. 2020-11-03 13:32:28
dokument Uchwała Nr 266/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 października 2020 w sprawie wyznaczenia do realizacji projektu grantowego ?Bezpieczeństwo WTZ i rehabilitacja społeczno ? zawodowa osób z niepełnosprawnościami? oraz upoważnia jednoosobowo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przasnyszu, ul. Ruda 1 i zaciągania zobowiązań finansowych. 2020-10-23 12:16:33
dokument Uchwała nr 265/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 248/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 sierpnia 2020r. 2020-10-16 12:30:21
dokument Uchwała Nr 264/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego ? zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: ?Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ? 2020-10-16 12:27:08
dokument Uchwała Nr 263/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 października 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego ? zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: ?Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ? 2020-10-16 12:26:26
dokument UCHWAŁA Nr 262/2020 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 14 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu ?Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. 2020-10-16 12:25:35
dokument Uchwała Nr 261/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: opinii do projektu ?Programu Ochrony Środowiska Gminy Przasnysz na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku?. 2020-10-16 12:24:35
dokument Uchwała Nr 260/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: opinii do projektu ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chorzele na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028?. 2020-10-16 12:23:25
dokument Uchwała Nr 259/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 października 2020 roku 2020-10-16 12:07:11
dokument Uchwała Nr 258/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały o powołaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Powiatu Przasnyskiego. 2020-10-07 14:21:41