Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: 2019-11-15 14:27:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną 2019-11-13 15:51:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną 2019-10-04 16:53:26
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków za wybitne osiągnięcia studentów zam. na terenie powiatu Przasnyskiego 2019-10-02 15:52:01
dokument Uchwała w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 2019-08-28 13:50:15
dokument Obwieszczenie Zarządu Powiatu Przasnyskiego o ponownej możliwości zapoznania się w ramach udziału społeczeństwa z projektem dokumentu "Programu Ochorny Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2019 -2022 z perspektywa do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko". 2019-08-07 14:42:24
dokument Obwieszczenie Starosty Przansyskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwesttycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz 2019-07-31 15:53:56
dokument Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wydaniu decyzji BI.ZUZ.5.421.50.2019.MJ 2019-07-17 14:38:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępownia w sprawie nabycia nieruchomości na własność Skarbu Państwa 2019-07-05 15:53:46
dokument Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele złożony w dniu 06 czerwca 2019 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka - Dąbrowa - Łazy i rozbudową drogi gminnej Bogdany Wielkie - Rapaty Sulimy - Łazy. 2019-07-02 13:32:39
dokument Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze w Sierakowie, gm. Przasnysz 2019-06-17 16:12:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa 2019-06-12 13:41:30
dokument Uproszczona oferta na realizacją zadania publicznego pn. Aktywny emeryt 2019 roku. 2019-06-11 13:46:41
dokument Informacja o ogłoszeniu na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na zadanie inwestycyjne pn. Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu - adaptacja, modernizacja obiektu 2019-06-06 11:34:01
dokument Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu w dniu 22 maja 2019 r. decyzji o ustaleniu, że nieruchomości położone na terenie gminy Krasne, we wsiach (obrębach): Mosaki-Stara Wieś oraz Zielona stanowią mienie gromadzkie 2019-05-27 15:45:17
dokument Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu w dniu 22 maja 2019 r. decyzji o ustaleniu, że nieruchomość położone na terenie gminy Jednorożec, we wsi (obrębie) Kobylaki Wólka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 15 stanowi mienie gromadzkie. 2019-05-27 15:42:49
dokument Obwieszcznie Strarosty Przasnyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Przasnysz w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz, powiat przasnyski. 2019-05-27 15:15:53
dokument Zawiadomienie Rzeczoznawcy Majątkowego o czynnościach przebiegu granic działek nr 248,249,236,237/2,60 i 146 w Gadomcu Miłociętach gm. Chorzele w dniu 17.06.2019r. 2019-05-24 15:03:30
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-05-24 14:56:04
katalog Projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego 2019-05-23 12:04:10
katalog Projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego 2019-05-21 13:18:35
dokument Zarządzenie Starosty Przasnyskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta i gminy Chorzele, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Chorzele wraz z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia. 2019-05-16 14:21:39