Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul. Poziomkowej" Robert Olszak 2020-02-26 08:51:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul. Poziomkowej Robert Olszak 2020-02-26 08:47:44 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul. Poziomkowej Robert Olszak 2020-02-26 08:47:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul. Poziomkowej Robert Olszak 2020-02-26 08:46:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul. Poziomkowej" Robert Olszak 2020-02-26 08:44:06 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy : podpinspektor ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych w Wydziale Aktywizacji Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Katarzyna Wiśnioch 2020-02-25 15:43:55 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze partnera projekt ZSP Przasnysz Robert Olszak 2020-02-24 15:52:22 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze partnera Projekt ZSPCh + SOSW Robert Olszak 2020-02-24 15:50:49 dodanie dokumentu
Sieć gazowa Chorzele ul. Grunwaldzka Robert Olszak 2020-02-24 15:46:27 dodanie dokumentu
TABELA KAR WYMIERZANYCH ZA BRAK REJESTRACJI POJAZDU Robert Olszak 2020-02-24 14:45:02 dodanie dokumentu
TABELA KAR WYMIERZANYCH ZA BRAK REJESTRACJI POJAZDU Robert Olszak 2020-02-24 14:30:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 179/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2020 w sprawie form i terminu konsultacji zmian w ?Programie współpracy powiatu przasnyskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. Aneta Banach 2020-02-24 12:47:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 178/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 99/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Aneta Banach 2020-02-24 12:46:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Aneta Banach 2020-02-24 12:43:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 180/2020 zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej Aneta Banach 2020-02-20 15:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała zarządu powiatu nr 175/2020 z dnia 14 lutego w/s wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu. Robert Olszak 2020-02-19 11:58:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 176/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 lutego 2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia. Aneta Banach 2020-02-19 09:47:45 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr 175/2020 Zarządu Powiatu Przanyskiego z dnia 14 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu. Aneta Banach 2020-02-19 09:45:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 169/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Aneta Banach 2020-02-18 12:09:37 dodanie dokumentu
Sieć gazowa Przasnysz- ul. Lotników i ul. Tuwima Robert Olszak 2020-02-18 10:25:48 dodanie dokumentu
Sieć gazowa Przasnysz- ul. Iwaszkiewicza Robert Olszak 2020-02-18 10:23:09 dodanie dokumentu
Sieć gazowa Przasnysz- ul. Starzynskiego i ul. Broniewskiego Robert Olszak 2020-02-18 10:16:44 dodanie dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Robert Olszak 2020-02-18 09:53:39 edycja dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Robert Olszak 2020-02-18 09:44:11 edycja dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Robert Olszak 2020-02-18 09:40:09 usunięcie załacznika
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Robert Olszak 2020-02-18 09:35:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 174/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej. Aneta Banach 2020-02-18 09:33:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 173/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2020 z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej. Aneta Banach 2020-02-18 09:31:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie zatwierdzenia projektu pt. ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (IV)? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 1.1-Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 ? Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aneta Banach 2020-02-18 09:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 171/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu. Aneta Banach 2020-02-18 09:28:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 170/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Przasnyskiego Aneta Banach 2020-02-18 09:26:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 168/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Aneta Banach 2020-02-18 09:24:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 167/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2020 rok Aneta Banach 2020-02-18 09:20:44 dodanie dokumentu
Dokument prawo jazdy. Robert Olszak 2020-02-12 15:58:28 edycja dokumentu
Dokument prawo jazdy. Robert Olszak 2020-02-12 15:57:34 edycja dokumentu
Dokument prawo jazdy. Robert Olszak 2020-02-12 15:55:45 edycja dokumentu
Dokument prawo jazdy. Robert Olszak 2020-02-12 15:55:07 edycja dokumentu
Dokument prawo jazdy. Robert Olszak 2020-02-12 15:37:12 edycja dokumentu
Dokument prawo jazdy. Robert Olszak 2020-02-12 15:36:18 edycja dokumentu
Dokument prawo jazdy. Robert Olszak 2020-02-12 15:35:00 edycja dokumentu