Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Piotr Czajkowski 2021-02-26 15:02:54 edycja dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-25 14:33:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr 343/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok Aneta Banach 2021-02-25 13:42:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Piotr Czajkowski 2021-02-25 11:57:30 edycja dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-25 11:04:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19.02.2021 r. Piotr Czajkowski 2021-02-24 15:16:48 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0027 Obrąb, gmina Przasnysz, oznaczonej jako działki: nr 96/3 i nr 98 Piotr Czajkowski 2021-02-24 12:53:29 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-6 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego Piotr Czajkowski 2021-02-24 12:47:45 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-1 na budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym Piotr Czajkowski 2021-02-23 12:48:29 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem Z-5 na budowę sieci średniego ciśnienia w ul.Miłej, Pięknej i Mazowieckiej w Przasnyszu. Piotr Czajkowski 2021-02-23 11:23:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.22.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:48:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.21.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.20.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:48:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.19.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.22.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:47:38 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.21.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:47:36 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.20.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:47:33 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.19.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:47:29 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.22.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.21.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:18:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.20.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:18:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.19.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:18:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu Piotr Czajkowski 2021-02-23 08:16:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w Referacie Budownictwa Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego Piotr Czajkowski 2021-02-22 13:24:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w Referacie Budownictwa Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego Piotr Czajkowski 2021-02-22 13:24:13 dodanie dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-17 13:30:59 edycja dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-17 13:30:25 edycja dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-17 13:29:49 edycja dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-17 13:29:17 dodanie dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-17 13:09:05 edycja dokumentu
Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Anna Szczepańska 2021-02-17 13:08:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Piotr Czajkowski 2021-02-17 08:40:03 edycja dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2021-02-16 15:33:38 edycja dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu na budowe linii kablowej nn 0,4 kV, linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz demontażu linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Smoleń Poluby, gmina Czernice Borowe. Proszę o zamieszczenie powyższej informacji na stronie BIP. Piotr Czajkowski 2021-02-16 13:56:48 dodanie dokumentu
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem na budowę instalacji zbiornikowej zasilanej pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=4850 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Obrębie gm. Przasnysz. Piotr Czajkowski 2021-02-16 13:52:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego, położonej w obrębie Brzeski Kołaki, gmina Chorzele Piotr Czajkowski 2021-02-16 08:46:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego, położonej w obrębie Brzeski Kołaki, gmina Chorzele Piotr Czajkowski 2021-02-16 08:45:41 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego, położonej w obrębie Brzeski Kołaki, gmina Chorzele Piotr Czajkowski 2021-02-16 07:49:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 342/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 ? projekty pozakonkursowe. Aneta Banach 2021-02-15 14:39:23 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr 341/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie waloryzacji wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Aneta Banach 2021-02-15 14:38:06 dodanie dokumentu