Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg na "Remont pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ul. Sadowej 5" Katarzyna Wiśnioch 2019-08-09 15:54:49 dodanie dokumentu
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP 3221W Plewnik - Ulatowo Adamy w km 2+040 do km 3+030" Katarzyna Wiśnioch 2019-08-09 15:50:03 usunięcie załacznika
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP 3221W Plewnik - Ulatowo Adamy w km 2+040 do km 3+030" Katarzyna Wiśnioch 2019-08-09 15:45:11 dodanie dokumentu
Kierowanie do kształcenia specjalnego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:03:49 edycja dokumentu
Umieszczenie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:03:37 edycja dokumentu
Wpisywanie zmian do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:03:26 edycja dokumentu
Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:03:17 edycja dokumentu
Kierowanie do kształcenia specjalnego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:02:04 edycja dokumentu
Umieszczenie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:01:51 edycja dokumentu
Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:01:24 edycja dokumentu
Wpisywanie zmian do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:01:13 edycja dokumentu
Kierowanie do kształcenia specjalnego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:01:03 edycja dokumentu
Umieszczenie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:00:54 dodanie dokumentu
Kierowanie do kształcenia specjalnego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 16:00:15 dodanie dokumentu
Wpisywanie zmian do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:59:36 dodanie dokumentu
Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:58:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Przasnyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w BIP Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:29:05 dodanie dokumentu
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:21:11 dodanie dokumentu
Stwierdzanie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości skarbu państwa lub ich wykreślanie z zasobu. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:19:41 dodanie dokumentu
Stwierdzanie przejścia w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność skarbu państwa odpowiednio RZGW lub Marszałka Województwa. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:19:02 edycja dokumentu
Stwierdzanie przejścia w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność skarbu państwa odpowiednio RZGW lub Marszałka Województwa. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:18:50 dodanie dokumentu
Ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:16:41 dodanie dokumentu
Wydawanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalanie odszkodowania za wywłaszczone grunty. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:14:45 dodanie dokumentu
Wydawanie decyzji i zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:13:01 dodanie dokumentu
Wydawanie decyzji przyznającej własność użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na skarb państwa. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:11:19 dodanie dokumentu
Wydawanie informacji o posiadaniu gruntów rolnych Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:10:19 dodanie dokumentu
Obsługa rzeczoznawców majątkowych korzystających z ewidencji gruntów i budynków Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:08:29 dodanie dokumentu
Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:06:37 edycja dokumentu
Ustalanie, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, bądź wspólnotę gruntową, ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:06:22 edycja dokumentu
Prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:06:10 edycja dokumentu
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:05:39 edycja dokumentu
Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:05:27 edycja dokumentu
Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:05:15 edycja dokumentu
Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:05:01 edycja dokumentu
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:04:49 edycja dokumentu
Wprowadzanie zmian przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów i budynków Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:04:22 edycja dokumentu
Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:04:01 dodanie dokumentu
Wprowadzanie zmian przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów i budynków Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 15:01:12 dodanie dokumentu
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 14:58:45 dodanie dokumentu
Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych Katarzyna Wiśnioch 2019-08-08 14:57:13 dodanie dokumentu