Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Katarzyna Wiśnioch 2020-09-22 13:52:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu decyzji zatwierdzających projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów - dotyczy obrębów ewidencyjnych Jednorożec i Ulatowo Pogorzel Piotr Czajkowski 2020-09-22 09:09:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu decyzji zatwierdzających projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów - dotyczy obrębu ewidencyjnego Leszno Piotr Czajkowski 2020-09-22 09:09:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu decyzji zatwierdzających projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów - dotyczy obrębu ewidencyjnego Leszno Piotr Czajkowski 2020-09-22 08:40:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu decyzji zatwierdzających projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów - dotyczy obrębów ewidencyjnych Jednorożec i Ulatowo Pogorzel Piotr Czajkowski 2020-09-22 08:39:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 254/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zwolnienia ze stanowiska dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu Aneta Banach 2020-09-21 12:27:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 253/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania likwidatora samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu Aneta Banach 2020-09-21 12:25:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 252/1/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia do realizacji projektu ?Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo ? leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno ? opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19? ? DPS Przasnysz, ul. Ruda 1 oraz upoważnia Dyrektora DPS Przasnysz do podejmowania czynności zakresu realizacji projektu. Aneta Banach 2020-09-21 12:24:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 252/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 1.1 wyznaczenia do realizacji projektu ?Wsparcie dla Mazowsza, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020? DPS Przasnysz, ul. Ruda 1 oraz upoważnia Dyrektora DPS Przasnysz do podejmowania czynności z zakresu realizacji projektu. Aneta Banach 2020-09-21 12:21:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 251/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu Aneta Banach 2020-09-21 12:16:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 250/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok Aneta Banach 2020-09-21 12:13:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 249/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok Aneta Banach 2020-09-21 12:12:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 248/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Orzyc w miejscowości Chorzele Aneta Banach 2020-09-21 12:09:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i doposażenie pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych z prosbą o publikację na stronie internetowej. Piotr Czajkowski 2020-09-21 10:37:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, a także budowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW614 do paramterów drogi klasy G o przyblizonej długosci 17,533 km, od km 0+000,00 do km 17+533,00". Katarzyna Grabowska 2020-09-17 15:28:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu Piotr Czajkowski 2020-09-17 14:54:54 edycja dokumentu
Z-35 Zgłoszenie z projektem na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Chorzelach, ul.Brzozowa, Ignatowskiego Piotr Czajkowski 2020-09-17 12:59:13 dodanie dokumentu
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego ?Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Katarzyna Grabowska 2020-09-16 13:56:18 edycja dokumentu
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego ?Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Katarzyna Grabowska 2020-09-16 13:56:01 edycja dokumentu
Wykaz telefonów Piotr Czajkowski 2020-09-16 10:30:40 edycja dokumentu
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej Katarzyna Grabowska 2020-09-15 15:29:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Przasnyskiego z dnia 10 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2020-09-15 13:59:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Przasnyskiego z dnia 10 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2020-09-15 13:59:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Przasnyskiego z dnia 10 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Piotr Czajkowski 2020-09-15 13:58:15 dodanie dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2020-09-14 15:35:52 edycja dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2020-09-14 15:34:49 edycja dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2020-09-14 15:33:39 edycja dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2020-09-14 15:28:00 edycja dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2020-09-14 15:27:46 edycja dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2020-09-14 15:26:51 edycja dokumentu
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa Katarzyna Grabowska 2020-09-14 15:26:30 dodanie dokumentu
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego ?Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Katarzyna Grabowska 2020-09-11 20:52:15 edycja dokumentu
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego ?Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Katarzyna Grabowska 2020-09-11 20:50:16 edycja dokumentu
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego ?Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu Katarzyna Grabowska 2020-09-11 20:49:59 dodanie dokumentu
Zakup oraz dostawę fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego Katarzyna Grabowska 2020-09-11 20:47:50 usunięcie dokumentu
Zakup oraz dostawę fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego Katarzyna Grabowska 2020-09-11 20:42:43 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2019 Aneta Banach 2020-09-11 12:58:25 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone za rok 2019 Aneta Banach 2020-09-11 12:52:04 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta ds. osób niepełnosprawnych Piotr Czajkowski 2020-09-11 09:15:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta ds. osób niepełnosprawnych Piotr Czajkowski 2020-09-11 09:15:30 edycja dokumentu