Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz ? Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa 2020-09-14 15:35:52 Składanie ofert w toku
2020-09-29 09:00
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z drugą zastępczą głowicą koszącą na potrzeby Powiatu Przasnyskiego ?Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu 2020-09-16 13:56:18 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej 2020-09-15 15:29:14 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj.- Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie 2020-09-02 18:06:31 Składanie ofert w toku
2020-10-05 08:00
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego 2020-09-08 14:09:14 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. 2020-09-03 10:12:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19 2020-08-26 14:43:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla wychowanków, rodziców zastępczych oraz pracowników rodzinnej ( rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 2020-08-20 13:18:43 Minął termin składania ofert
Zakup dwóch komputerów oraz oprogramowania biurowego 2020-08-17 09:52:03 Minął termin składania ofert
Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS - etap II 2020-09-10 16:16:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19 2020-08-17 13:20:17 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu 2020-09-17 14:54:54 Minął termin składania ofert
Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS 2020-09-10 16:14:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3231W Bogate - Gostkowo 2020-09-09 13:09:15 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Przasnyskiego" 2020-07-22 14:12:48 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i doposażenie pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych z prosbą o publikację na stronie internetowej. 2020-09-21 10:37:44 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, a także budowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW614 do paramterów drogi klasy G o przyblizonej długosci 17,533 km, od km 0+000,00 do km 17+533,00". 2020-09-17 15:28:42 Minął termin składania ofert
Informacja o planowanym zamówieniu 2020-06-04 12:15:25 Minął termin składania ofert
WYPOSAŻENIE PRACOWNI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2020-05-05 21:12:59 Minął termin składania ofert
Drugie obwieszczenie o pisemnym przetargu "Sprzedaż drzew na pniu" 2020-03-10 14:43:03 Minął termin składania ofert
Obwieszczenie o pisemnym przetargu "Sprzedaż koparko-ładowarki Ursus K162 WPZ 09FA" 2020-03-31 11:35:53 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu pn. " Ochrona budynku adminstracyjnego położonego w Przasnyszu ul.Św. St. Kostki 5" 2020-04-21 13:56:50 Minął termin składania ofert
"Sprzedaż ruchomych środków trwałych w postaci papierówki, średnio oraz wielko wymiarowego drewna" 2020-03-24 08:36:08 Minął termin składania ofert
Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2020-01-27 10:44:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - ETAP III" 2020-04-01 15:02:03 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku 2020-01-22 10:24:44 Minął termin składania ofert
Obwieszczenie o pisemnym przetargu pn. sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie dróg powiatowych 2020-01-10 09:08:46 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019-12-30 16:36:56 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej" 2020-01-28 14:06:11 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług usuwania (holowania) pojazdów z dróg z terenu powiatu przasnyskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, usuniętych z drogi 2019-11-29 14:49:04 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Przasnyskiego 2020-01-13 13:34:55 Minął termin składania ofert
Informacja o sprzedaży koparko-ładowarki marki Ursus K162 2019-11-26 15:26:07 Minął termin składania ofert
Informacja dotycząca sprzedaży odpadów drewnianych 2019-11-28 12:46:31 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Usługi odśnieżania dróg powiatowych" 2020-01-08 12:12:55 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul.Przemysłowej 2019-11-13 11:31:57 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ul.Poziomkowej 2019-11-13 11:30:05 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w mieście Chorzele przy ul. Grunwaldzkiej oraz Zarębskiej 2019-11-13 11:30:35 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku" 2019-11-18 14:18:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wybór operatora zarządzającego Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - Etap I" 2020-01-22 13:31:02 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o rozenaniu cenowym na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2019 i 2020 rok. 2019-09-24 15:04:05 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie nawierzchni bitumicznej umocnionego pobocza w km 6+622,14 do km 7+430,14 o długości 808 m w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura od km 6+622,14 do km 8+054,27" 2019-11-07 12:31:20 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej" 2019-11-29 22:23:27 Minął termin składania ofert
Przetarg na "Remont pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ul. Sadowej 5" 2019-09-19 15:02:17 Minął termin składania ofert
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP 3221W Plewnik - Ulatowo Adamy w km 2+040 do km 3+030" 2019-10-17 13:12:13 Minął termin składania ofert
Drugie obwieszczenie o pisemnym przetargu dla zadania pn. Sprzedaż ruchomych środków trwałych w postaci papierówki, średnio oraz wielko wymiarowego drewna" wraz z załącznikami 2019-07-11 15:34:05 Minął termin składania ofert
Rozeznanie cenowe na wycinkę drzew wraz z usunięciem karp i wywozem oraz uprzątnięciem terenu na nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 25 (teren Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu). 2019-07-18 15:37:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe z załącznikami na: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Przasnyskiego 2019-07-10 15:01:58 Minął termin składania ofert
Obwieszczenia o pisemnym przetargu dla zadania pn. Sprzedaż ruchomych środków trwałych w postaci papierówki, średnio oraz wielkowymiarowego drewna 2019-06-26 15:46:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przeliczenia rzędnych osnów wysokościowych z układu wysokości Kronsztad 86 do układu wysokościowego PL EVRF2007-NH (Amsterdam), przeliczenie rzędnych wysokościowych osnowy poziomej szczegółowej (w tym również wielofunkcyjnej) z układu wysokości Kronsztad 86 do układu wysokościowego PL EVRF2007-NH (Amsterdam) oraz dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL EVRF2007 NH (Amsterdam) , poprzez zmianę wysokości dla obiektów typu punkt o określonej wysokości ( model BDOT500, GESUT) 2019-08-01 14:56:29 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura od km 6+622,14 do km 8+054,27 2019-08-21 09:57:50 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zadanie pn. Budowa drogi DP 3249W na odcinku PSG PCH1 - Brzeski Kołaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc". 2019-11-22 10:15:58 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony pn. Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg garażujących w Jednorożcu 2019-08-26 11:44:22 Minął termin składania ofert