Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

STAROSTWO POWIATOWE

|--- Dane teleadresowe

|--- Kierownictwo Starostwa

|--- Organizacja Starostwa (wydziały samodzielne stanowiska)

|--- Dni i godziny urzędowania

|--- Wykaz telefonów

ORGANIZACJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO

|--- Podstawy prawne

|--- Organizacja działania samorzadu powiatowego

|--- Zadania powiatu

|--- Organy powiatu

      |--- Zarząd Powiatu Przasnyskiego

      |--- Rada Powiatu Przasnyskiego

|--- Raport o stanie powiatu

      |--- Raport o stanie powiatu za rok 2018

SYSTEM RADA

|--- Informacje ogólne

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Kalendarz posiedzeń wraz z porządkiem posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Projekty uchwał

|--- Interpelacje

|--- Głosowanie

|--- Nagrania Sesji

ZARZĄD POWIATU

|--- Uchwały

      |--- Grudzień 2019

            |--- styczeń 2020

      |--- Listopad 2019

      |--- 2019

            |--- wrzesień 2019

                  |--- październik 2019

            |--- Posiedzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - sierpień 2019 r.

            |--- Posiedzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - lipiec 2019 r.

            |--- Posiedzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - czerwiec 2019 r.

            |--- Posiedzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - maj 2019 r.

            |--- Posiedzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - kwiecień 2019 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

|--- Informacje ogólne

      |--- Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - 2019 rok

|--- Podstawy prawne

|--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

|--- Ogłoszenia o konkursach

      |--- Ogłoszenia o konkursach 2019 rok

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2019 rok

PORADNIK INTERESANTA (jak to załatwić?)

|--- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

|--- Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

|--- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Zamówienie publiczne

ROZSTRZYGNIĘCIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OGŁOSZONYCH DO DNIA 23.04.2019

|--- Informacje z otwarcia ofert

|--- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

|--- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE

|--- Nabór na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym

      |--- Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze od 24.04.2019 r.

      |--- Wyniki naborów na wolne stanowiska urzędnicze od 24.04.2019 r.

|--- Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych powiatu

      |--- Ogłoszenia o naborze w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2019

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

|--- Wezwanie do odbioru rzeczy

      |--- Wezwanie do odbioru rzeczy - 2020 rok

            |--- Wezwanie do odbioru rzeczy z dnia 15.01.2020 r. - dotyczy telefonu komurkowego.

      |--- Wezwanie do odbioru rzeczy - 2019 rok

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

|--- Zgłoszenia robót budowlanych od 24 kwietnia 2019 roku

KONTROLA ZARZĄDCZA

FINANSE POWIATU PRZASNYSKIEGO

|--- Budżet i WPF Powiatu Przasnyskiego

      |--- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Przasnyskiego

      |--- Budżet Powiatu Przasnyskiego

|--- Sprawozdawczość finansowa

      |--- Sprawozdawczość finansowa za rok 2018

|--- Sprawozdawczość budżetowa

      |--- Sprawozdawczość budżetowa za rok 2019

POLITYKA WEWNĘTRZNA URZĘDU

|--- Zamierzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego

      |--- Zamierzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego - rok 2019

|--- Zamierzenia Rady Powiatu Przasnyskiego

      |--- Zamierzenia Rady Powiatu Przasnyskiego - rok 2019

SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU

|--- Wykaz danych o środowisku

|--- Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - zgłoszenia 2019 rok

|--- Program Ochrony Środowiska

      |--- Program Ochrony Środowiska 2019 rok

|--- Zasady wydobywania kopalin na własne potrzeby oraz wykonywanie robót geologicznych

      |--- Informacje 2020 rok

PETYCJE

|--- Petycje do Starosty Przasnyskiego

      |--- Petycje - 2019 rok

|--- Petycje do Rady i Zarządu Powiatu

      |--- Petycje - 2019 rok

NIERUCHOMOŚCI STANOWIACE WŁASNOŚĆ POWIATU

|--- Wykaz nieruchomości

SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

|--- Komenda Powiatowa Policji

|--- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

|--- Powiatowy Lekarz Weterynarii

|--- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

|--- Redakcja Biuletynu

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Dostęp do informacji publicznej nieudostępnianej w BIP

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE POWIATOWI PRZASNYSKIEMU

|--- Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu

|--- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Przasnyszu

|--- Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu

|--- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

|--- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu

|--- Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

|--- Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach

|--- Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu

|--- Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu

|--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

|--- Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu

|--- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

|--- Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

|--- Branżowa Szkoła I Stopnia w Jednorożcu

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA PROWADZONE W STAROSTWIE

|--- Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie oraz sposoby i zasady udostępniania danych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

|--- Informacje ogólne

|--- Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA

|--- Ogłoszenia, zawiadomienia

      |--- Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu w dniu 22 maja 2019 r. decyzji o ustaleniu, że nieruchomości położone na terenie gminy Krasne, we wsiach (obrębach): Mosaki-Stara Wieś oraz Zielona stanowią mienie gromadzkie

      |--- Ogłoszenia, zawiadomienia 2019 rok

            |--- Projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego

            |--- Projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |--- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

            |--- Branżowa Szkoła I Stopnia w Jednorożcu

            |--- Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnysz

            |--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu

            |--- Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu

            |--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

            |--- Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

            |--- Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu

            |--- Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu

            |--- Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

            |--- Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach

            |--- Zespół Szkół Powiatowych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu

            |--- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

            |--- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu

            |--- Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu

      |--- Oświadczenia majątkowe sekretarza powiatu, skarbnika powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

                  |--- Wyszkowska Aneta Marta

                  |--- Włodarczyk Jarosław Stanisław

                  |--- Tomczak Jacek

                  |--- Potrapeluk Wiesław Janusz

                  |--- Pogwizd Maria Wanda

                  |--- Ochenkowska Marta

                  |--- Obrębska Anna

                  |--- Obrębska Alina

                  |--- Muzińska Dorota

                  |--- Marchewka Ewa Bogumiła

                  |--- Majewska Justyna

                  |--- Łazicka Ewa Violetta

                  |--- Łada Paweł

                  |--- Kulesza Jarosław Tadeusz

                  |--- Juklaniuk Ryszard

                  |--- Idźkowski Wojciech

                  |--- Hul Igor

                  |--- Grotkowska-Chachulska Janina

                  |--- Goś Krzysztof

                  |--- Głodkowska Anna Maria

                  |--- Gilewska Maria

                  |--- Dęby Małgorzata

                  |--- Czarzasta Anna

                  |--- Czaplicki Sławomir Mariusz

                  |--- Bukowska Anna

                  |--- Joanna Beata Hul

                  |--- Robert Żbikowski

                  |--- Magdalena Motacka-Osiecka

            |--- Skarbnik Powiatu

            |--- Sekretarz Powiatu

      |--- Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Przasnyskiego

            |--- Krzysztof Bieńkowski

            |--- Paweł Mostowy

            |--- Edward Orłowski

            |--- Waldemar Marek Trochimiuk

            |--- Renata Wenda

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Przasnyskiego

            |--- Bieńkowski Krzysztof

            |--- Czarzasty Leszek

            |--- Gotowiec Rafał

            |--- Król Magdalena

            |--- Malińska Maria Magdalena

            |--- Mostowy Paweł

            |--- Nieliwodzki Krzysztof Adam

            |--- Orłowski Edward

            |--- Osiadacz Janusz

            |--- Piórkowski Wojciech

            |--- Szczepankowski Zenon

            |--- Szczepkowski Paweł

            |--- Szempliński Mariusz

            |--- Szmulski Jarosław

            |--- Wenda Renata

            |--- Wilga Dariusz

            |--- Wróblewska Katarzyna

      |--- Wzory oświadczeń majątkowych

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

|--- Polityka antykorupcyjna

ZARZĄDZENIA

|--- Zarzadzenia Starosty

      |--- Zarzadzenia Starosty Przasnyskiego 2019 rok

BUDŻET OBYWATELSKI

|--- Uchwały

ARCHIWUM BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ do dnia 23.04.2019R.

|--- Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej do dnia 23.04.2019 roku

PRZETARGI NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

|--- Wykazy nieruchomości

|--- Ogłoszenia o przetargach

      |--- Ogłoszenie o przetargach 2019 rok