Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zgłoszenia robót budowlanych od 24 kwietnia 2019 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 339, 354/3, 381, 380/2, 382, 374 położonych w obrębie ewidencyjnym Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-11-13 13:30:04
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1106 w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-10-31 13:40:50
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN90 zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 3240W (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 203/1) w Sierakowie, gmina Przasnysz, powiat przasnyski 2019-10-24 08:53:29
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 339, 354/3, 381, 380/2, 382, 374 położonej w obrębie ewidencyjnym Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-10-23 12:18:39
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1106 położonej w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. 2019-10-11 15:39:19
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 90 mm i dn 63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1334, 1127, 1283 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-10-03 10:40:03
Infortmacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej PVC DN 110, L=40 m i przyłącza wodociągowego PE 40, L=60 m na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3011/1 i 3011/2 położonych w miejscowości i obrębie ewidencyjnym Krasne, ul. Polna, gmina Krasne, powiat przasnyski 2019-10-03 10:39:08
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN90 zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 3240W (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 203/1) w Sierakowie 2019-09-24 14:59:02
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej PVC DN 110, L=40 m i przyłącza wodociągowego PE 40, L=60 m na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3011/1 i 3011/2 położonych w miejscowości Krasne, ul. Polna. 2019-09-18 15:32:04
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 90 mm i 63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1334, 1127, 1283 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. 2019-09-18 15:24:59
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 751, 753 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:09:35
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 984, 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:08:13
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 i dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1422/1, 1438, 1453 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:06:59
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 951, 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:05:31
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Przasnysz, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-22 09:38:42
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 72, 79 i 80/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Żebry Idźki, gmina Czernice Borowe, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-22 09:33:40
Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 751 i 753 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:04:32
Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 984 i 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:04:00
Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 i dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1422/1, 1438 i 1453 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:03:28
Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 951 i 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:02:10
Informacja o zgłoszeniu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-08-05 16:01:28
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót polegających na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2232 położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-08-05 16:00:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 72, 79 i 80/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Żebry Idźki, gmina Czernice Borowe 2019-07-31 15:55:52
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 w ulicy Chełchowskiego (działka nr 133)w Przasnyszu. Inwestor: Miasto Przasnysz . 2019-07-19 20:24:14
Informacja o zgłoszeniu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2232 położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz 2019-07-12 14:33:07
Informacja o dokonaniu zgłoszeniu przez Miasto Przasnysz budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 w ulicy Chełchowskiego (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 133) w Przasnyszu 2019-07-01 12:17:26
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 93/5 i 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gm. Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-06-24 09:57:56
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Mchowo, gm. Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz 2019-06-06 13:11:18
Informacja o zgłoszeniu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 93/5 i 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-05-27 15:13:13
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Mchowo, gmina Przasnysz. Inwestor Gmina Przasnysz. 2019-05-16 14:16:54
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 401/4 i 401/11 położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Przasnysz, obręb 0001 Przasnysz, powiat przasnyski. 2019-04-30 15:47:22