Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zgłoszenia robót budowlanych od 24 kwietnia 2019 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Z-35 Zgłoszenie z projektem na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Chorzelach, ul.Brzozowa, Ignatowskiego 2020-09-17 12:59:13
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę oświetlenia na ulicy Czesława Miłosza. 2020-09-04 14:50:36
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Przasnyszu, ul.Pileckiego, Gołymińska. 2020-09-04 14:48:20
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Przasnyszu, ul.Baranowska. 2020-09-04 14:47:42
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Przasnyszu, ul.Leszno, Krzywa, Zaciszna i Rzemieślnicza. 2020-09-04 14:46:42
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN w miejscowościach Żbiki-Gawronki, gmina Krasne 2020-08-24 08:12:45
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z projektem na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN w miejscowościach Żbiki-Gawronki i Zielona, gmina Krasne 2020-08-24 08:12:00
dokument Informacja o wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszeniu z projektem na budowę sieci gazowej w Przasnyszu w ul. Sadowej, Orlika, Ostrołęckiej, Ogrodowej i Szkolnej. 2020-08-12 11:49:13
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w Przasnyszu przy ul. Sadowej, Orlika, Ostrołęckiej, Ogrodowej i Szkolnej. 2020-08-06 14:39:35
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci w miejscowości Żbiki Gawronki oraz Zielona, gmina Krasne. 2020-08-03 14:06:17
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami i rozbiórką istniejącej sieci w miejscowości Żbiki Gawronki, gmina Krasne 2020-08-03 14:05:26
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na sieć wodociągową w ul. Targowa i wzdłuż ul. Leszno 2020-07-29 14:59:33
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu RB.6743.Z.26.2020 2020-07-22 14:29:31
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 2020-07-21 23:51:18
dokument Informacja o zgłoszeniu z projektem na siec wodociągową, ul. Pielgrzymkowa, Przasnysz 2020-06-30 14:07:39
dokument Informacji o zgłoszeniu z projektem na siec gazową ul. Leszno, Krzywa, Prosta i Żniwna w Przasnyszu 2020-06-30 14:01:22
dokument Informacja o niewniesieniu sprzciwu do robót budowlanych polegających na budowie linii oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 134/1, 88, 121/2, 122/1, 122/2, 146/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rawki i Wierzchowizna, gmina Chorzele 2020-06-15 16:20:38
dokument Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie linii oświetlenia ulicznego wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 134/1, 214/1, 214/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rawki i Wierzchowizna, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2020-06-15 16:20:03
dokument Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie linii oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/1, 31/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Bugzy Płoskie, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2020-06-15 16:19:29
dokument Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na dobudowie oprawy oświetlenia ulicznego na słupie nr 8 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Bugzy Płoskie, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2020-06-15 16:18:41
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy sieci wodociągowej w ulicy Gołymińskiej (działka nr 430, 510/1, 510/13), Przasnysz, powiat przasnyski. 2020-06-03 15:25:46
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gołymińskiej (działka nr 430, 510/1, 510/13), Przasnysz, powiat przasnyski 2020-06-03 15:25:03
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w Przasnyszu, ul. Różana i ul. Adama Asnyka, obręb 0002: działki nr: 1286,1309 2020-06-01 12:04:08
katalog Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Przasnysz przy ul. Starzyńskiego, Różana, Spółdzielcza i al. Wojska Polskiego. 2020-05-06 10:40:02
katalog Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Przasnysz przy ul. 9 Maja, ul. Asnyka. 2020-05-06 10:31:07
katalog Sieć gazowa Przasnysz- ul. Przemysłowa, Dworska, Rycerska, Zamkowa. 2020-04-29 11:12:15
katalog Sieć gazowa Przasnysz - ul. Handlowa, ul.Polna. 2020-04-29 11:09:11
katalog Obwieszczeń o zgłoszeniu budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w gminie Czernice Borowe 2020-04-24 11:52:14
dokument Obwieszczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gołymińskiej. 2020-03-25 08:40:09
katalog Obwieszczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do sieci gazowej Przasnysz ul. Lotnikow i ul. Tuwima. 2020-03-11 08:06:32
katalog Obwieszczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do sieci gazowej Przasnysz ul. Iwaszkiewicza. 2020-03-11 08:04:06
katalog Obwieszczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do sieci gazowej średniego cisnienia ul. Starzynskiego i ul. Broniewskiego. 2020-03-10 07:12:44
dokument Sieć gazowa Przasnysz ul. Iwaszkiewicza, Młot-Przepałkowskiego. 2020-03-04 13:34:49
katalog Sieć gazowa Przasnysz ul. Wiejska, Okopowa, Sienna, Poziomkowa. 2020-03-04 13:21:09
katalog Sieć gazowa Przasnysz ul. Wiejska. 2020-03-04 13:18:10
katalog Budowa kablowej linii elektroenerg. oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna. 2020-03-04 13:15:47
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gołymińska. 2020-03-04 13:04:42
katalog Kablowa linia elektr. oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna. 2020-03-04 13:00:04
katalog Sieć gazowa Chorzele ul. Grunwaldzka. 2020-02-24 15:43:07
katalog Sieć gazowa Przasnysz- ul. Lotników i ul. Tuwima 2020-02-18 10:25:21
katalog Sieć gazowa Przasnysz - ul. Iwaszkiewicza 2020-02-18 10:20:56
katalog Sieć gazowa Przasnysz - ul. Starzynskiego i ul. Broniewskiego 2020-02-18 10:09:51
katalog Sieć gazowa Przasnysz ul. Kisielewskiego i ul. Tuwima. 2020-02-12 10:01:02
katalog Sieć gazowa Przasnysz - ul. Wiejska. 2020-02-11 10:54:26
katalog Sieć gazowa Przasnysz - ul. Wiejska, Okopowa, Sienna, Poziomkowa. 2020-02-11 10:49:08
dokument informacja BIP sieć gazowa Przasnysz- Kisielewskiego, Tuwima 2020-01-20 15:54:36
dokument Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 339, 354/3, 381, 380/2, 382, 374 położonych w obrębie ewidencyjnym Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-11-13 13:30:04
dokument Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1106 w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-10-31 13:40:50
dokument Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN90 zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 3240W (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 203/1) w Sierakowie, gmina Przasnysz, powiat przasnyski 2019-10-24 08:53:29
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 339, 354/3, 381, 380/2, 382, 374 położonej w obrębie ewidencyjnym Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-10-23 12:18:39
dokument Informacja o dokonaniu zgłoszenia zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1106 położonej w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. 2019-10-11 15:39:19
dokument Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 90 mm i dn 63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1334, 1127, 1283 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski 2019-10-03 10:40:03
dokument Infortmacja o niewniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej PVC DN 110, L=40 m i przyłącza wodociągowego PE 40, L=60 m na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3011/1 i 3011/2 położonych w miejscowości i obrębie ewidencyjnym Krasne, ul. Polna, gmina Krasne, powiat przasnyski 2019-10-03 10:39:08
dokument Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN90 zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 3240W (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 203/1) w Sierakowie 2019-09-24 14:59:02
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej PVC DN 110, L=40 m i przyłącza wodociągowego PE 40, L=60 m na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3011/1 i 3011/2 położonych w miejscowości Krasne, ul. Polna. 2019-09-18 15:32:04
dokument Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 90 mm i 63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1334, 1127, 1283 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. 2019-09-18 15:24:59
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 751, 753 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:09:35
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 984, 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:08:13
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 i dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1422/1, 1438, 1453 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:06:59
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 951, 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-23 14:05:31
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do do robót budowlanych polegających na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Przasnysz, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-22 09:38:42
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 72, 79 i 80/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Żebry Idźki, gmina Czernice Borowe, powiat przasnyski. - dokument stracił ważność 2019-08-22 09:33:40
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 751 i 753 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:04:32
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 984 i 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:04:00
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn90 i dn63 mm na odcinku B-C na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1422/1, 1438 i 1453 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:03:28
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 mm na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 951 i 921 położonych w obrębie ewidencyjnym Chorzele, gm. Chorzele. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-05 16:02:10
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-08-05 16:01:28
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót polegających na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2232 położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-08-05 16:00:51
dokument Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 72, 79 i 80/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Żebry Idźki, gmina Czernice Borowe 2019-07-31 15:55:52
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 w ulicy Chełchowskiego (działka nr 133)w Przasnyszu. Inwestor: Miasto Przasnysz . 2019-07-19 20:24:14
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2232 położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz 2019-07-12 14:33:07
dokument Informacja o dokonaniu zgłoszeniu przez Miasto Przasnysz budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 w ulicy Chełchowskiego (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 133) w Przasnyszu 2019-07-01 12:17:26
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 93/5 i 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gm. Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-06-24 09:57:56
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Mchowo, gm. Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz 2019-06-06 13:11:18
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 93/5 i 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gmina Przasnysz. Inwestor: Gmina Przasnysz. 2019-05-27 15:13:13
dokument Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Mchowo, gmina Przasnysz. Inwestor Gmina Przasnysz. 2019-05-16 14:16:54
dokument Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 401/4 i 401/11 położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Przasnysz, obręb 0001 Przasnysz, powiat przasnyski. 2019-04-30 15:47:22