Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dokument prawo jazdy.

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 r., poz. 341  z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 .)
 • oraz przepisy wykonawcze.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wymiana lub odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty:

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na konto : nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  nr konta  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307 w wysokości :

100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielone pełnomocnictwa, należy uiścić w kasie urzędu  lub na konto Urzędu Miasta w Przasnyszu  nr konta  09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

 

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wymiana lub odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy wydanego za granicą   przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 •  Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

    Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów         z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,
 •  kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy, 
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

 

Do wglądu:

 •  oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
 •  oryginał prawa jazdy.

 

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu.

 

Dodatkowe informacje:

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe          i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminach określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy  z dnia 17.11.2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r. nr 235 poz. 1701)

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego,
 2. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego       w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

 Szczegółowe  informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji  oraz pod  nr telefonu 29 752 2270 wew. 127 i 128.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 pelnomocnictwo.odt (ODT, 13KB) 2020-02-12 12:56:10 8 razy
2 Wniosek.pdf (PDF, 1.MB) 2020-02-12 12:56:10 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Olszak 12-02-2020 12:56:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żbikowski 12-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Olszak 19-03-2020 12:59:54