Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wprowadzanie zmian przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.);  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
  z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami  – Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5 -  parter,

 • pokój 36,  tel. 29 752 2270 w. 219 – dla terenu gmin: m. Przasnysz, gm. Przasnysz
 • pokój 37,  tel. 29 752 2270 w. 220 – dla terenu gmin: m. Chorzele, gm. Chorzele, gm. Czernice Borowe, gm. Krasne, gm. Jednorożec, gm. Krzynowłoga Mała; 

 

Godziny przyjęć interesantów:

  Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 8.00 - 16.00

Wtorek - 7.00 – 16.00

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków - załącznik do pobrania GK016,
 • Do wniosku  należy dołączyć  dokument  np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie Sądu,  umowę dzierżawy itp., w przypadku zmiany adresu zamieszkania – kserokopię dowodu osobistego.

 

Opłaty:

brak

 

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.

Czas załatwienia:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w przypadku złożeniu kompletnego uzasadnionego wniosku.  W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów przeprowadzane jest postępowanie administracyjne w terminie do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy

Inne informacje istotne dla interesantów:

Dostarczone dokumenty winny być prawomocne. W przypadku kserokopii dokumentu należy  poświadczyć go  za zgodność z  oryginałem. Ponadto  do  postanowienia sądowego o  nabyciu  spadku  należy dołączyć imiona rodziców wszystkich  spadkobierców, aktualne  ich adresy oraz PESEL.

Umowa dzierżawy powinna być sporządzona czytelnie z określeniem przedmiotu dzierżawy tj. na jakim obrębie, jakie działki należy podać pełne dane dzierżawcy – imię i  nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania.

Umowa dzierżawy może być sporządzona notarialnie lub spisana odręcznie w co najmniej
3 egzemplarzach.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 3. Zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załacznik do pobrania GK016.doc (DOC, 27KB) 2019-08-08 15:01:12 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:01:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:04:22