Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej
  i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914).

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

Składanie dokumentów: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Parter budynku, pokój 26.

Odbiór dokumentów: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Parter budynku, pokój 26.

tel. (29) 752-25-14 wew. 224

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 8.00 - 16.00

Wtorek - 7.00-16.00

 

Sposób załatwienia sprawy:

Procedura załatwienia sprawy Art. 28b 1-4:

Koordynacja dokonywana jest przez Starostę. Inwestor (projektant) przedkłada w/w dokumenty.

Sprawa podlega rejestracji, otrzymuje numer ewidencyjny i rozpatrywana jest na naradzie koordynacyjnej.

Rezultat narady koordynacyjnej utrwalany jest w protokole.

Na dokumentacji projektowej przewodniczący narady zamieszcza adnotację zawierająca informację, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

 Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek - załącznik do pobrania GK022
 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).
 • Co najmniej dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu - projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinien być sporządzony na kartometrycznej i aktualnej mapie do celów projektowych, według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. Nr 25, poz.133 ) projekt powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa, w tym opatrzony metryką z imieniem i nazwiskiem projektanta wraz z numerem uprawnień budowlanych, datą oraz podpisem projektanta,  projekt powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jednoznaczne wyznaczenie projektowanych sieci w terenie.
 • W przypadku mapy i projektu sporządzonych na nośniku cyfrowym dołączyć kopię mapy d/c projektowych oraz elektroniczny plik projektu w formacie dxf.
 • Warunki włączenia do istniejącej sieci wydane przez gestora sieci.

 

Opłaty:   

Podstawa wyceny: Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725 ze zm.)

Opłata za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest uzależniona od rodzaju sieci:

 • 150 zł gdy przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
 • 105 zł gdy przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

 

Czas załatwienia:

do 14 dni roboczych natomiast w szczególnych przypadkach do 30 dni.

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

 • Projekty tzw. „na działce inwestora“ (w przypadku, gdy projekt dotyczy instalacji - odcinek łączący układ  pomiarowy z budynkiem lub budowlą wyłącznie w granicach działki budowlanej) nie podlega uzgodnieniu na Naradzie Koordynacyjnej,
 • Aktualność podkładu mapowego - mapa do celów projektowych zachowuje aktualność, dopóki w zakresie opracowania nie zostaną stwierdzone zmiany w sytuacji (np. nowo zainwentaryzowane obiekty), zmiany w ewidencji gruntów i budynków. W celu aktualizacji mapy należy zgłosić się do uprawnionego geodety.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załacznik do pobrania GK022.docx (DOCX, 17KB) 2019-08-08 14:58:45 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 14:58:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:04:49