Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 434);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)

 

Miejsce załatwiania sprawy

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, parter, pokój 39,  tel. 29 752 2270 w. 222  lub Geoportal Powiatu Przasnyskiego pod adresem https://przasnysz.geoportal2.pl

 

Sposób załatwienia sprawy

Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz przekazania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie obejmuje prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych dotyczących:

 • terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;
 • zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem do właściwego organu.

Na stronie Geoportalu Powiatu Przasnyskiego pod adresem https://przasnysz.geoportal2.pl jest możliwa obsługa prac geodezyjnych.

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 8.00 - 16.00

Wtorek - 7.00-16.00

Poprzez stronę https://przasnysz.geoportal2.pl przez całą dobę.

 

Wymagane dokumenty:

 • ZG-Zgłoszenie pracy geodezyjnej - załącznik do pobrania GK010
 • Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych - załącznik do pobrania GK011
 • Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych - załącznik do pobrania GK012
 • Załącznik nr 3 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych - załącznik do pobrania GK013
 • ZK- Zgłoszenie pracy kartograficznej- załącznik do pobrania GK018
 • Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia prac kartograficznych- załącznik do pobrania GK019

 

 

Opłaty:

Zgłoszenie nie podlega opłatom, kopie uzgodnionych materiałów udostępnia się za opłatą. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn. zm.). Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

Na stronie https://przasnysz.geoportal2.pl opłaty są realizowane przez płatności elektroniczne Paybynet.

 

Czas załatwienia:

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie.

Organ, który otrzymał zgłoszenie może uzgodnić z wykonawcą inny harmonogram udostępniania materiałów zasobu.

Poprzez stronę https://przasnysz.geoportal2.pl przez całą dobę.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do pobrania GK019.xls (XLS, 76KB) 2019-08-08 14:51:28 45 razy
2 Załącznik do pobrania GK010.xls (XLS, 15KB) 2019-08-08 14:51:14 45 razy
3 Załącznik do pobrania GK011.xls (XLS, 35KB) 2019-08-08 14:51:14 38 razy
4 Załącznik do pobrania GK012.xls (XLS, 49KB) 2019-08-08 14:51:14 40 razy
5 Załącznik do pobrania GK013.xls (XLS, 71KB) 2019-08-08 14:51:14 39 razy
6 Załącznik do pobrania GK018.xls (XLS, 79KB) 2019-08-08 14:51:14 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 14:51:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:05:27